Assistanse og gode råd utenfra er fornuftig

Be om assistanse og råd utenfra, det er svært fornuftig med innspill fra noen som ser ditt sentrum med nye øyne og har jobbet med slike prosesser sammen med partene næring, gårdeiere og kommunen over mange år. Det å forstå rollene fremover til hver av partene både innen privat og offentlig sektor og komme opp med forslag til gode kompromisser på By og Næringsutvikling, er noe en må ha holdt på med endel år for å finne løsningene og se mulighetene sammen med partene. Samtidig er det slik nå at alt endres både for næringsdrift, sentrum som arena og folks adferd og det som var sannheter overfor et marked tidligere blir det ikke lengre. Det meste handler om endringsvillighet og synlighet på digitale plattformer og enten så er du/dere der, eller så blir du borte. Det som er poenget da er at noen i sentrum kan være dyktige og ser fremtiden for seg og sitt, men det er et felles sentrum på synlighet,innovasjon og vitalisering som avgjør suksess eller ikke. Det gjelder både næringsdrivende, gårdeiere og kommunen som tilrettelegger for sentrums utvikling på mange områder.

Det betyr at Norsk Sentrumsfordel tar på seg korte og lengre oppdrag for å være innspiller og rådgiver for partene i Norske sentrum som ser at her trenger de alle gode rådene de kan få og er motiverte for å tenke samhandling og fremdrift for sentrum. Også innspill på sentrumsseminar eller konferanser kan være aktuelle arenaer for gode innspill.

Et godt introduksjonstilbud til din kommune, sentrumsorganisasjon eller gårdeierforening er å avtale med Norsk Sentrumsfordel og Lars Iver om en dags befaring og samtale med partene i ditt sentrum på videre muligheter for vitalisering,nærings og byutvikling. Det skal ikke koste noenting, utenom å dekke inn reise og opphold etter statens satser. Hvis det etter første besøk gir mening til å videre avtale konsulentarbeide i ditt sentrum, så tar vi det derifra med eventuelle avtaler om det. IntroduksjonsTilbudet har foreløpig en begrensning i Norge ut i fra reisetid tog/buss/ frem og tilbake på samme dag og gjelder fra august 2019 og videre. Ved ønske om lengre ordinære oppdrag eller deltagelse på seminarer eller konferanser, kan det avtales i hvert enkelt tilfelle uansett hvor i landet.

Nærmere avtale kan gjøres til Lars Iver, helst på larsil@online.no

eller tlf. 91190620.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende.