Spar på strøm

Her kommer det en ny avtale på levering av strøm til den beste prisen for både næring og private.