Epokeskiftet for sentrum krever nye innspill og metoder.

Epokeskiftet i Byutvikling og Næringsutvikling krever nye innspill og nye metoder for å ikke bare beholde, men heve Norske sentrum oppover i Attraktivitet og Omdømme. Konkurransen blir mye tøffere folkens. Det å skape forståelse for at her må sentrums næring, gårdeiere og kommunen skape nye arenaer og innhold med ny attraktivitet, men samtidig beholde en profil som betyr lønnsom næringsvirksomhet i byen.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende.

Disse nettsidene er laget for de som jobber med Byutvikling og Næringsutvikling i alle Norske sentrum og tettsteder og driver næringsvirksomhet, driver bygårder, er offentlige myndigheter eller er samlet i en felles sentrumsorganisasjon eller selskap. Formålet er vitalisering,fokus på Byutvikling, øket næringsutvikling,mer handel, service, tjenester, servering og skaffe frem flere gode leietagere, få flere til å bo der og bruke opplevelse som viktig faktor.

Det er basert på fornuftige innspill til ditt sentrum, hvor formålet er å finne gode forslag til partene som kan fungere i praksis i ditt sentrum og ikke «mere av det som ikke fungerer» Hvordan implementere Grønt skifte og bærekraft i videre Byutvikling, slik at sentrum vil være den arenaen som alle vil bo i og bruke til det meste. Det er viktig å være med på den digitale utviklingen og det er blant annet utviklet her en felles Netthandel for ditt sentrum og for enheter i byen klar til å ta i bruk, uten at det «koster skjorta».

Byutvikling og Næringsutvikling er hard jobbing og samhandling mellom partene og ingen «kvikkfix» Det er ikke tid for «Kjappe morsomme løsninger» som ikke endrer noe som helst, men radikale endringer er på gang slik at her må det ny forståelse for at vi er inne i et epokeskifte som må håndteres slik at en ikke bare så vidt kan leve med utviklingen, men leve godt av den videre. Realistisk felles optimisme i byen er rette betegnelsen for å lykkes med å heve og endre vår felles beste arena som er sentrum.

Det er svært mange ulike meninger om Byutvikling og Næringsutvikling i alle Norske sentrum og hvis du/dere ønsker å få innspill og hjelp fra noen som har stått i de diskusjonene med alle partene i byen og i mange byer i Norge gjennom mange år og kan legge frem mange forhold som har gitt og gir fremgang, så kan Norsk Sentrumsfordel as og Lars Iver Larsen være verdt å kontakte for bistand og hjelp. Det å få noen utenfra til å se ting på en ny og annen måte er mange ganger viktig for å kunne komme videre.

Det er slik nå at alt endres både for næringsdrift, sentrum som arena og folks adferd og det som var sannheter overfor et marked og innbyggere tidligere blir det ikke lengre. Det meste handler om endringsvillighet og synlighet på digitale plattformer og enten så er du/dere der, eller så blir du borte. Det som er poenget da er at noen i sentrum kan være dyktige og ser fremtiden for seg og sitt, men det er et felles sentrum på synlighet, innovasjon og vitalisering som avgjør suksess eller ikke. Det gjelder både næringsdrivende, gårdeiere og kommunen som tilrettelegger for sentrums utvikling på mange områder.

www.norsk-sentrumsfordel. no      @Sentrumsfordel   larsil@online.no   911 90 620