Info om Byguide, Sentrumsgavekort, Fordeler generelt og oversikter. 7

Her blir det lagt inn fortløpende gode forslag til hvordan flere byer allerede har laget alt fra gode oversiktlige Byguider fordelt på bransjer, sentrumsregnskap med viktige tallgrunnlag for sentrum. Fordeler for de som driver næring i sentrum og jobber der,Oversikter fra Kraftmarkedet, generelle økonomiske tall fra Norsk økonomi, Invitasjoner til seminarer og konferanser i Norge, Tall og rapporter som gjelder utvikling av næring og gårdeiere i sentrum og artikler sakset fra media i Norge og utlandet.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende.