Introduksjon og målsettinger med nettsidene

Epokeskiftet i Byutvikling og Næringsutvikling krever nye innspill og nye metoder for å ikke bare beholde, men heve Norske sentrum oppover i Attraktivitet og Omdømme. Konkurransen blir mye tøffere folkens.

Disse nettsidene er laget for de som jobber med Byutvikling og Næringsutvikling i alle Norske sentrum og tettsteder og driver næringsvirksomhet, driver bygårder, er offentlige myndigheter eller er samlet i en felles sentrumsorganisasjon eller selskap. Formålet er vitalisering, øket Næring og Byutvikling, skape, utvikle og fornye attraktive enheter og handelsmiljø for å trekke til seg enda flere kunder og gjester ,få flere til å bo der og bruke opplevelse som viktig faktor. Alt handler om å få hjulet til å gå den riktige veien og med ny kunnskap, optimisme og positivitet få aktørene i sentrum til å se og gjøre noe selv med utviklingen. Den positive utviklingen kommer ikke av seg selv, men må skapes i fellesskap.

Når det har blitt etablert i lille Porsgrunn 150 nye foretak,50 tomme lokaler er tatt i bruk og investeringene på nybygginger, store renoveringerer, nye byrom og Byfornyelser på gater og plasser er oppe i 10 milliarder kroner i sentrum siste 5 år i byen så har partene i sentrum og jeg som sentrumsleder gjort noen fornuftige grep og i sammen med fått til mange av våre målsettinger i stor grad. Det viktigeste er at det er skapt grobunn for optimisme på vegne av sentrums nye gode liv, gitt attraktivitet for å bosette seg i sentrum i nye leiligheter og nytteverdi for de som driver næring der.

Det er basert på fornuftige innspill til ditt sentrum, hvor formålet er å finne gode forslag til partene som kan fungere i praksis i ditt sentrum og ikke «mere av det som ikke fungerer» Hvordan implementere Grønt skifte og bærekraft i videre Byutvikling, slik at sentrum vil være den arenaen som alle vil bo i og bruke til det meste. Det er viktig å være med på den digitale utviklingen og det er blant annet utviklet her en felles Netthandel for ditt sentrum og for enheter i byen klar til å ta i bruk, uten at det «koster skjorta».

Byutvikling og Næringsutvikling er hard jobbing og samhandling mellom partene og ingen «kvikkfix» Det er ikke tid for «Kjappe morsomme løsninger» som ikke endrer noe som helst, men radikale endringer er på gang slik at her må det ny forståelse for at vi er inne i et epokeskifte som må håndteres slik at en ikke bare så vidt kan leve med utviklingen, men leve godt av den videre. Realistisk felles optimisme i byen er rette betegnelsen for å lykkes med å heve og endre vår felles beste arena som er sentrum.

Det er svært mange ulike meninger om Byutvikling og Næringsutvikling i alle Norske sentrum og hvis du/dere ønsker å få innspill og hjelp fra noen som har stått i de diskusjonene med alle partene i byen og i mange byer i Norge gjennom mange år og kan legge frem mange forhold som har gitt og gir fremgang, så kan Norsk Sentrumsfordel as og Lars Iver Larsen være verdt å kontakte for bistand og hjelp. Det å få noen utenfra til å se ting på en ny og annen måte er mange ganger viktig for å kunne komme videre.

Trykk deg videre på menyen i høyre hjørne og les artiklene som legges inn fortløpende på områdene som det jobbes med og på og ta gjerne kontakt.

Norsk Sentrumsfordel as.  larsil@online.no. Tel:91190620. Lars Iver Larsen.

Norsk Sentrumsfordel på facebook