Levedyktige, bærekraftige og levende sentrum må skapes på nytt.

 

Levedyktige, attraktive og bærekraftige sentrum.

Etter å ha jobbet med Nærings, Byutvikling og markedstiltak sammen med øvrig næring, gårdeiere, kommunen, fylkeskommunen, mange av sentrumsbyene i Norge, andre offentlige etater og departement i svært mange år har jeg sett at her må det straks andre nye verktøy til fremover. Fordi vi beveger oss inn i den digitale revolusjon trenger vi straks å finne nye metoder for samhandling og fremdrift for ikke å miste for mye fart og for mange enheter i byen. Vi må ha en innstilling til utfordringene slik at dette skal vi greie å få til sammen, men det blir stor konkurranse fremover og da må det utvises ny fornuft og komme styrket ut for å vise frem sentrum som det mest attraktive stedet til alt.  Vi gir oss aldri på at sentrum er det beste stedet for det meste til de fleste.

Se på menyen i høyre hjørne og les artikler fortløpende som legges inn på temaområdene.

Stor forskjell på mindre og større bysentrum i forhold til grep. Hva sier trendene om fremtiden?

Trendene fremover i samfunnsutvikling vil i stor grad virke inn på bruken av sentrum til det meste. Vi registerer allerede at folk og i særlig grad yngre personer og unge familier prioriterer på en annen måte enn tidligere, som gir seg utslag i hvor de vil bo, handle, bruke og tilby nye generasjoner å vokse opp i. Grønt skifte og Miljøaspektet med reduksjon av miljøgifter, naturvern og et mer fornuftig bruk av jordens resurser vil i stor grad gi premissene også for bruk av et distrikt og et sentrum. Bruk og kast vil gå av moten og det som etterspørres er kvalitet som lar seg reparere.  Sirkulærøkonomi, gjenbruk og dyrking av egne giftfrie matprodukter i egne andelshager vil være fremtredende i samfunnsutviklingen. Sykkel, buss og tog vil etter hvert bli store på transportsiden og byens gater og byrom vil igjen fylles opp av folk i alle aldre. Lek med barna i gode Byrom er et kvalitets trekk for gode og attraktive sentrum fremover.

Da er spørsmålet, greier vi å ha to tanker i hodet samtidig?

Spørsmålet er bare hvordan vi håndterer mellomperioden nå i et 10 til 15 års perspektiv, fordi dagens situasjon er at det må inn en prioritert rekkefølge på tiltakene ellers så dør sentrums næringsliv underveis i prosessen og lokalene blir stående tomme. Grunnen er selvfølgelig at Byutviklingen ikke kan gå fortere enn næringen greier å omstille seg.

 

Her er en video fra Rådhusparken i Porsgrunn som jeg filmet første dagen skøytebanen ble åpnet og viser en glimrende måte å vitalisere sentrum på.