Om Norsk Sentrumsfordel

Norsk Sentrumsfordel as er eid og driftes av Lars Iver Larsen. Porsgrunn Sentrum. Mangeårig leder og største eier av Porsgrunn Min By as.

 

Her er det samlet innspill og tips til hva sentrum i alle Norske sentrum bør og kan gjøre fremover. For å heve byene fremover i attraktivitet og bruk til alt for alle, må det en stor innsats til fordi konkurransen blir vesentlig større og derfor må sentrum utvise enda større kreativitet for å heve seg oppover som den valgte arenaen for mennesker i alle aldre. Norsk Sentrumsfordel kan også stille opp som medspiller på prosjektbasis og bidra til at prosesser går fremover til fordel for sentrumsaktørene. Det betyr å sammen med aktørene å få en status på dagens situasjon, finne ut hva som er mulighetene fremover og få det satt inn i en felles plan for sentrum, sette sammen grupper som jobber for å realisere felles målsettinger og få med på laget både næring, gårdeiere og kommunen som viktige medspillere for å lykkes. Hele denne prosessen er egentlig et spørsmål om psykologi, hvor mange må få tro på at dette skal vi få til sammen og jobber ut i fra det.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende på temaene.

 

Lars Iver Larsen. (daglig leder og 100 % eier)

Org.nr 979656076 mva.
911 90 620
larsil@online.no

Lars Iver i Jernbanegata 13.10.20 (4)

logo hvit bakgrunn