Om Norsk Sentrumsfordel

Norsk Sentrumsfordel as er eid og driftes av Lars Iver Larsen. Porsgrunn Sentrum. Mangeårig leder og største eier av Porsgrunn Min By as.

Selskapet har etter avtale med Porsgrunn Min By og Fjordkraft i over 20 år drevet med å hente inn beste tilbud på strøm til Norske sentrum  av gårdeiere, næringslivet generelt og alle ansatte med sine hus og hytter og målsettingen er Spotpris eller bedre. Det skjer da med aktiv forvaltning av de beste strømforvaltere i landet. Når jeg nå har fratrådt i Porsgrunn Min By har jeg avtale om å overta handlingen av strømforvaltningen til hele Norge og samtidig utvider jeg sterkt hele selskapets drift til å også å gjelde rådgivningsvirksomhet overfor Norske sentrum på Nærings og Byutvikling.

Her er det samlet innspill og tips til hva sentrum i alle Norske sentrum bør og kan gjøre fremover. For å heve byene fremover i attraktivitet og bruk til alt for alle, må det en stor innsats til fordi konkurransen blir vesentlig større og derfor må sentrum utvise enda større kreativitet for å heve seg oppover som den valgte areanen for mennesker i alle aldre. Norsk Sentrumsfordel kan også stille opp som medspiller på prosjektbasis og bidra til at prosesser går fremover til fordel for sentrumsaktørene. Det betyr å sammen med aktørene å få en status på dagens situasjon, finne ut hva som er mulighetene fremover og få det satt inn i en felles plan for sentrum, sette sammen grupper som jobber for å realisere felles målsettinger og få med på laget både næring,gårdeiere og kommunen som viktige medspillere for å lykkes. Hele denne prosessen er egentlig et spørsmål om psykologi, hvor mange må få tro på at dette skal vi få til sammen og jobber ut i fra det.

Klikk deg inn på menyen i høyre hjørne og les artikler som legges inn fortløpende på temaene.

 

Lars Iver Larsen. (daglig leder og 100 % eier)

Org.nr 979656076 mva.
911 90 620
larsil@online.no

 

logo hvit bakgrunn