Alt handler om Kraftbalansen for din strømpris utover høsten og vinteren

 

Norsk SntrumsfordelFjordkraft logo 50%

Alt handler om Kraftbalansen på innkjøp av strøm fremover. Glem fra hvem du skal kjøpe strøm av og sikre deg å være med i NSF Kraftfond som kan være den beste forvaltningen du kan få.

Driver du næring eller er gårdeier i alle norske sentrum, eller jobber du der og har eget hus og hytte. Ja da er du invitert til å delta i NSF Kraftfond og får fordelene med forvaltning av strøm. Stadig flere ser fordelene og melder seg inn.

Spar på strøm

 

Fyllingsgrader på vannmagasinene og Kraftbalansen.

Dagens noteringer på vannmagasinene samlet sier at det er 85.4 % fyllingsgrad i år, mot 73.9 % i 2019.  Økningen i snitt forrige uke var 1.6%. Det er plass til 87 Twh totalt vann i magasinene i Norge slik at det begynner å bli fullt og produsentene må kjøre det de kan for å motvirke flom i vassdragene.

Det som også er interessant er kraftbalansen som bare er på pluss 26.8 Twh. Kraftbalansen måles ved å definere hva som er i vannmagasinene, hva som ligger av vann igjen i form av snø og status på grunnvannstanden. 26.8 Twh er en del vann,men ikke veldig mye og en slik andel kan forsvinne temmelig fort hvis det blir en tørr periode utover høsten og særlig fremover vinteren hvis det blir kalde dager.

Prognoser på været fremover med levering av nedbør.

Værmeldingen fremover har noen prognoser på litt tørrere vær, men det kommer stadig vekk inn nye lavtrykk. Prognosen sier ca 40% mer nedbør enn normalt i 15 dagers prognosen og temperaturen ligger 1.7 grader under normalen.  Europa har høytrykk og lite vind, slik at produsentene kjører det de kan på eksport på utenlandskablene og det er fornuftig når vi har så mye vann i magasinene at det eventuelt blir uregulert kraft rett på havet i stedet. Det er en netto eksport av strøm ut av landet pr, dato i år på 8 Twh og tilsvarende periode i fjor var det en netto import på 1,6 Twh.

Konsum av strøm, priser på kull, olje, gas og Co2

Konsumet i Norge er på 12.900 mwh/h og det er jo normalt sommer forbruk. Kullprisene er litt opp, men Olje, Gass og Co2 ligger omtrent som før. Vekslingskursen på Euro i forhold til N.Kr er på 10.7 og ligger rolig der.

Dagens notering for kjøp av fremtidige kvartaler.

Prisene for kjøp av fremtidig strøm er notert i dag til Q4-2020 til 18 øre ekskl, mva, nettleie, avgifter og påslag. Q1-2021 er notert til 25 øre tilsvarende.

Spotprisene vil med stor sannsynlighet være lave flere måneder fremover.

Spotprisene vil med stor sannsynlighet være svært lave fremover både august og september ut i fra overskuddet av kraft i magasinene, men hele regnestykket på spotprisene avhenger av om det blir en våt høst med mye regn eller ikke og om vinteren blir kald eller ikke.

Vi henter gevinster fortløpende ved kjøp og salg av proffe forvaltere.

I NSF Kraftfond ligger vi jo inne i samme innkjøp og pool som Fjordkraft selv handler til seg selv og det er på den finansielle børsen som vi henter mulighetene med forvaltning av de beste i Norge for å kjøpe og selge med fortjeneste. Den muligheten har ikke private i det hele tatt, men i NSF kraftfond har alle som jobber i byen det med sine private hus og hytter. Veldig mange foretak og gårdeiere ligger enda inne på ordinær spotpris som jo beveger seg opp og ned sammen med markedet som forhandles hver dag på pris.

Når våre forvaltere har som målsetting å konkurrere med spotprisen hver dag og hver time, med kjøp og salg fortløpende, gir det at du på din faktura kan selv se hva du har fått av gevinst på finansiell handel. Etter over 20 år med NSF Kraftfond har vi alltid hatt fordeler for medlemmene i fondet og vår målsetting har vært og er Spotpris eller bedre. Fordelen er å bli avregnet etter det fondet oppnår av gevinster i handlene på finansiell strømbørs.

Du som driver næring eller er gårdeier i alle Norske sentrum, samt alle som jobber der med sine private hus og hytter er invitert til å være med.

Det er ingen medlemsavgifter eller andre bindinger og du er kunde direkte i Fjordkraft som leverer strømmen og sender deg faktura etterskuddsvis. Stadig flere ser fordelen ved å være i et kraftfond som gir fordeler på prisen de skal betale for strømmen levert. For mange er jo det en stor utgift.

Gå inn på lenken hvor du bestiller og det er egen lenke til private og næringsdrivende. Det tar tre minutter å få registrert personalia for private og org,nr, adr og målernummer for bedrifter.

Spar på strøm

Norsk Sentrumsfordel as.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver

Porsgrunn 29.07.2020