Hva er historien og hvordan kan byens sentrum fylle en større rolle?

Hva skal byens sentrum utvikle seg til å bli og hvilke attraktive funksjoner skal eller kan den fylle fremover. Fra tidligere tider var det jo i sentrum stor grad av områdene brukt til stor lagerplass for trevirke, som dere her ser på det som var Franklin & Baker. Jeg bruker her min by Porsgrunn som et eksempel på utviklingen fra seilskutetiden og frem til i dag. Bildet viser jo området ved den gamle Porsgundsbrua fra 1891 på det som het og heter Bien området og er tatt i 1935 fra Vessia mot Øssia. De hadde jo hele området på nærmere 500 meter i sentrum, fra dagens Sjøfartsmuseum, via Down Town området og opp til Bratsberg Bruk som jo også var et stort sagbruksområde. Så var det mange områder som ble brukt til verft med slipper for å lage seilskip og langsmed begge sider av Porsgrunnselva var det nok kanskje en 15 talls verft og rederier som opererte og bygde seilskuter.
Jeg kunne vist dere flere lignende bilder, f,eks fra Vessia med Oxum lager for kull og koks langsmed hele Promenaden. Du kan si at det var først og fremst var produksjon, arbeidsplasser og inntjening på drift av trevirke, is eksport, generell import og eksport som holdt liv i byen og liv i næringene og folket.
Så kom det inn bedrifter som Norrønna Fabrikker og Porsgrunds Porselænfabrik, som også var produksjonsbedrifter, men definerte byen fremdeles først og fremst som en arbeidsplass. Det bildet ble jo forsterket ved etableringene av Eidanger Salpeterfabrikker og Porsgrund Elektrometallurgiske, selv om de lå på utsiden av sentrum. Byen ble jo også definert som en Kjøpstad med butikker, men Kjøpstadsbegrepet var opprinnelig definert i forhold til import og eksport av varer med seilskipene.
Utover 1900 tallet forsvinner jo mye av produksjonene av nevnte steder, seilskutene og med det verftene erstattes av dampbåtene og hele området Franklin & Baker brant jo opp på St. Hans aften 1905 i den store Bybrannen og startet aldri opp igjen. Innhold og byen måtte endre seg til å bli butikkdrift, detaljhandel, tjenester, service og servering, noe den har levd godt med frem til noen fant ut at nå skulle det være sentrum og innholdet til sentrum mange steder rundt omkring.
Det betød jo at vi fikk store etableringer på handelsområder rundt sentrum og byene ble etter hvert plyndret for kunder og gjester. Når du kan få det meste på Kjørbekk eller langsmed E. 18 i megastore handelsområder med fri og stor parkering og innen de fleste bransjer, så trenger du ikke å reise verken til Skien eller Porsgrunn sentrum for handel. Netthandelen som i stor grad er billigvarer fra Østen sluker store deler av handelen med levering rett hjem er også en faktor som betyr at pengene går feil vei og gir ikke verken arbeidsplasser eller velstand i våre byer, eller Norge for den slags skyld.
Det betyr jo at dagens bilde er Servering, kulturarrangement, aktiviteter, kveldsøkonomien og leiligheter som dominerer. Det er bra, men jeg syntes dette er ikke nok til å gi verken opplevelse eller lyst til å sette kursen for sentrum for å bruke den f, eks, til handel på dagtid. Det er fremdeles flere såkalte fag og spesialbutikker igjen i sentrum og disse gjør det meget bra, fordi de har fagfolkene og utvalget på kvalitet som mange kunder etterspør.
Det stor spørsmålet er da hvordan vil sentrum i Norge utvikle seg og kan våre folkevalgte få noen gode råd på hvordan et godt og attraktivt sentrum skal være og inneholde fremover? Hva mener du kan være noen gode forslag?
Når våre folkevalgte ikke forstår at sentrum plyndres for kunder og spør om hvorfor gatene er tomme for folk på dagtid, må noen forklare sammenhengen og hva som må til for å ha et felles sentrum til det meste og ikke bare mange store eksterne enheter langsmed hovedveiene som bare selger varer og i liten grad fylle rollen som et felles sentrum bør gjøre.

www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.