Bid- Scotlands Improvement District har mye å lære oss på felles løft av sentrum

https://improvementdistricts.scot/

Her ligger info fra Scotlands Improvement District og går du inn på linken over og trykker du på bildet av Phil Prentice så kommer det opp en god Youtube video fra flere av byene som er med på ordningen i Scotland. De sier alle at bid har vært helt nødvendig for både å transformere byene og sette fokus på viktige felles målsettinger for sentrum og få gjort noe med de. Noen av oss har gjestet mange av disse byene i Scotland mange ganger og kanskje vi skulle organisere en ny runde til disse byene for å få direkte input på å ta livet tilbake i sentrum med Business Improvement District. Håper på positiv reaksjon fra både Kommunal og Moderniseringsdepartementet og Virke på å sette igang et prøveprosjekt her i Norske byer og sentrum. Detdreier seg om å ta i bruk nye verktøy som finnes og er klare for de som vet hvordan de brukes og er endringsvillig til hva som allikevel kommer av samfunnsendringer.  bidnorge -Byens Innovasjon& Digitalisering må bare på plass.
www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.