BidNorge presenterer egne facebooksider. Du må bare se og lese disse

BidNorge sin logo er laget som et kryss med 4 alternative muligheter eller fremtidige ruter og grep, hvorav det kun er en av de som sannsynligvis er fornuftig og farbar og betyr en god fremtid for livet i sentrum for næringslivet, gårdeiere, kunder og gjester.

Vi er inne i et dramatisk epokeskifte på nye Samfunnsstrukturer, svært øket Netthandel med multinasjonale sterke selskaper som ser ut til å ha ubegrenset med midler, Innføring av grønt skifte og delvis også reduksjon av forbruket, endrede kjøpsvaner og flere i det politiske landskap som mener at konkurranse må næringen selv ordne opp i.

Legg på Koronarestriksjoner og en generell stagnasjon av folk som bosetter seg i mindre og mellomstore kommuner og veldig få som bor i selve sentrum, så har du en utfordring som hyler etter gode felles forslag og løsninger. Jeg skal ikke legge inn politiske fargeforklaringer på logoen, men sier at veien rett frem uten å ta opp i seg nye trender og store endringer, vil oppleves å være en blindvei om kort tid. Noen mener vi da skal snu umiddelbart i krysset og vende tilbake til gode gamle dager, men det er like dumt, fordi fremtiden spør lite etter fortidens glans og suksess og vi må ha byutvikling og næringsutvikling som samsvarer med den generelle samfunnsutviklingen.

Så er spørsmålet om næringslivet greier å ta en skarp dreining og ta opp i seg raske endringer som nå kommer på digitale flater og nye betingelser fra kunder og gjester. Da må de ha gode råd for optimisme og attraktivitet i sentrum. Klikk liker på siden @bidnorge og bli med på å finne løsninger på utfordringene fremover.

@bidnorge

Lars Iver.