Bruk byen din, men hvem planlegger for overordnet By og næringsutvikling?

Bruk byen din, er oppfordringen som har gått ut nå i mange år og noen sentrum har lykkes og andre har ikke det. Spørsmålet er da hva har de gjort som ser ut til å lykkes og får tilslaget fra folk i alle aldre som bruker byen til det meste. Noe av hemmeligheten kan være at de har greid å definere hva og til hvem sentrum primært skal være til for og får tilslaget fra fornøyde kunder og gjester som bare må til byen, for det er der det skjer, de får ekstra service, finner det de etterspør og samtidig har et sosialt fellesskap med mange andre på kafeer og i parkene. Sentrum som har greid å bygge opp mange nye leiligheter i selve byen eller gangavstand med byen, har også et fortrinn med mange folk som er der og fyller opp i gatene.
 
De som eier bygårder har da forstått at skal de kunne hente inn leie, må de sammen med kommunen investere i renoveringer, nybygging og vitaliseringer. Gater, veier, plasser og parker som nydannes er helt avgjørende og å legge til rette for fremtiden med buss, sykkel og gange viser at de har forstått samfunnstrendene.
 
Det å ta tilbake selve livet i sentrum er selvfølgelig basert på at byen oppleves å være attraktiv både dag, kveld og natt innen både bransjer, kultur, arrangementer og opplevelse. Jeg innser fort at situasjonen er helt annerledes i dag enn i 1960 som bildet er tatt. Da var det ikke så mye annet tilbud enn sentrum som lokket og eksterne sentra, varehus og netthandelen var ikke oppfunnet.
 
Nå skal jeg være litt stygg og si at det for mange sentrum blir slik at det som fremmes eller revideres med jevne mellomrom er en ny sentrumsplan som liksom skal løse det meste og det er byens egne krefter som finner mange av de samme elementene som i forrige plan. Heia, heia når blir det så bra og og nå må jo folk strømme til sentrum.
 
Men hva med å få tak i noen eksterne folk som ikke eier eller driver noe i sentrum, med kompetanse på samfunnsutvikling, byutvikling, næringsutvikling og bærekraft, som kan se hele sentrum med nye øyne, på betingelsene til de som skal bruke den, komme opp med forslag både kortsiktige og langsiktige, gå noen runder med de som eier gård og grunn i sentrum og med kommunen til å lage en realistisk områdeplan for sentrum.
 
Jeg spør også om det er særlig lurt inntil videre å ha avgiftsparkering i sentrum, så lenge kunder og gjester har flere alternative steder å benytte på eksterne områder med gratis og god parkering minst 4 timer. Bildet viser Skien sentrum, men det jeg snakker om er generelt sentrum i Norge. Norske sentrum har et meget stort potensiale til virkelig å være selve stedet hvor folk i alle aldre vil samles og trives, særlig hvis du ser ett nytt Grønt skifte som vil endre på det meste fremover.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.