Byens innovasjon & digitalisering (Bid) må nå komme på plass som nytt verktøy.

 

 

NSF logo transparent

Kommunal og Moderniseringsdepartementet.

Nicolai Astrup

Linda Hofstad Helleland

 

Virke.

Ivar Horneland Kristensen.

Harald Jachwitz Andersen

 

Bid. Business Improvement District.

Byens Innovasjon & Digitalisering (BidNorge) må nå komme på plass.

 

Innledning:

Dagens situasjon i Norske byer og sentrum er langt fra optimale, fordi de sliter med gamle modeller og verktøy i forhold til sentrumsledelse og fordi den er rammet av et skifte på store samfunnsendringer, er inne i et epokeskifte på næring og byutvikling, netthandelen overtar mer og mer og er nå også  rammet av etterdønningene av en Korona krise som forsterker at byene sliter enormt med å være arenaen for alle til alt. Da det finnes nye verktøy for å gjøre noe med forholdene, er det målsetting for denne henvendelsen å peke på de mulighetene som finnes og komme opp med noen forslag som andre lands byer har tatt i bruk med gode resultater.

Det er sannsynligvis ikke fornuftig her i Norge å benytte en engelsk definisjon som Business Improvement District, fordi den er ikke enkel å forstå hva som er formålet. Derfor er det laget en omarbeidet definisjon på samme forbokstavene til Byens Innovasjon & Digitalisering (BidNorge) Den sier hva som er formålet på en lett måte å oppfatte for alle.

Bid som verktøy i Norge.

Som dere vet har Business Improvement District allerede vært i bruk i mange å i USA, England og Scotland og noen av våre naboland har også tatt i bruk deler av ordningen. Tidligere ordninger med Town Centre Management som stort sett alle byer i USA og UK har gått bort i fra, ligner mye på den foreldede ordning vi har her i Norge enda med sentrumsorganisasjoner og selskap som søker støtte hos kommunen. Det betyr ikke at dagens sentrumsledelse jobber dårlig, men at de kunne fått til så mye mere med nye verktøy.  Det betyr med få ord at en Bid ordning bør komme på plass som en langt mer progressiv prosjektordning for 5 år av gangen og aktørene i byen vil da selv få et eierskap til de viktige prosjektene i byen de godkjenner sammen og finansierer sammen. Det er da Gårdeiere, næringslivet generelt, kommunen og andre offentlige aktører som samhandler på Innovasjon og Digitalisering. Stavanger Sentrum har laget mye input på selve ordningen tidligere og det er opptil flere av oss som har besøkt diverse byer i UK for å se hvordan ordningen fungerer.

Det er stort sett ingen byer i UK som i dag ikke har gått vekk fra tidligere Town Centre Management og gått over til 5 års Bids prosjektordninger. Jeg legger inn noen nettsider som eksempler:

https://livingreading.co.uk/bid

https://falkirkdelivers.com/

Reading

Visse begrensninger i forhold til UK.

Det er ulik lovgivning og kultur i UK og til Norge. I UK er det vedtatt som en lov at når det foreligger kvalifisert vedtak i en Bid organisasjon og budsjettet og prosjektledelse er klart, så innkreves disse midlene fra alle partene i byen etter størrelse, som skatt fra det offentlige og fordeles deretter til prosjektet. I Norge har vi en helt annen privat eiendomsrett og ordningen her vil være definert som delvis frivillig, men da med privatrettslige avtaler mellom partene. Alle andre rutiner for prosjektene kan overtas direkte fra UK.

Mine forslag er følgende

Som medlem av Virke foreslå jeg at Virke tar opp saken og blir pådriver overfor departement og byene i Norge. Det hadde vært spenstig og jeg tror også Virke hadde fått fordel av det overfor næringslivet i byene. Få sendt ut en invitasjon til byene i Norge som ønsker å delta i en slik ordning med Bid i Norge og lag først et forprosjekt med en prosjektansvarlig for å få på plass en Norsk Bid organisasjon som tar det videre. Hvis Virke ønsker hjelp til å drive prosjektet fremover, stiller jeg gjerne opp. Kommunal og Moderniseringsdepartementet bør kunne finansiere et slikt forprosjekt og investeringer i digitale plattformer for å håndtere kommunikasjonen videre til hele Norge i et tre års perspektiv. Alt skal foregå digitalt og databasen for å kommunisere og informere vil deltagerne selv legge inn og hente ut. Det som trengs er da noen som jobber hver dag med innholdet, bilder, tekst og selve organiseringen. Både Virke og Kommunaldepartementet har tidligere kommet med signaler på at de ser positivt på Bid som verktøy og ønsker at det kommer opp å gå.

Videre plan for å ta tilbake initiativet og troen på fremtiden.

Det er helt avgjørende for Norske byer at det nå handles raskt, fordi det sprer seg en fortvilelse over manglende verktøy for videre god utvikling i byene på alle faktorene som er byens kvalitative fortrinn.  Det skyldes ikke bare Korona krisen, men byene mangler å kunne finne nye veier og nye muligheter. Det betyr i stor grad endringsvillighet og at noen forklarer og initierer hva som da er veivalgene videre.

Jeg jobber selv i et selskap som driver med Byutvikling og Næringsutvikling overfor Norske sentrum og var så heldig for noen år siden å delta i lanseringen av Bid i England og Scotland og hentet ordning hit til Norge og presenterte den for mange Norske byer. Jeg er derfor spesielt interessert i at ordningen kommer på plass også her i Norge som et godt nytt verktøy. Jeg stiller gjerne opp for å delta i den jobben videre og ønsker gjerne å stille opp til samtaler for å belyse saken og finne mulighetene for ny attraktivitet for byene.

 

Porsgrunn 28.06.2020

Lars Iver Larsen.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Tlf: 91190620

larsil@online.no