CO2 avgiften på fornybar og ren strøm er et falsum i EØS avtalen og må fjernes til Norske forbrukere.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

En oppdatering på kraftbørsen pr 24.08.2019.

Kraftfprisene faller litt delvis fordi Co2 markedet faller noe og er nå laveste Co2 pris på 2 mnd. Apropos Co2 avgiften er jo det ingen begrunnelse om avgift overfor det Norske markedet som får levert fornybar og ren strøm fra vannkraft. Der er det jo ikke noen Co2 å spore. Det er et resultat av dårlige avtaler med EØS tilknytningene hvor alle land i EU systemet er pålagt å kreve inn Co2 avgift uansett. Det er kanskje forståelig når det gjelder elkraft produsert fra kullkraftverk som bildet her viser, men det å legge på avgifter på en vare som ikke finnes i Norsk vannkraft er bløff så det holder og grenser til uredlighet overfor den Norske forbruker. Joda det importeres litt skitten kullkraft på vinteren til Norge, men helt marginalt i forhold til en produksjon av 140 twh med vannkraft. Avgiftsnivået totalt sett er høyere enn selve kraftprisene, slik at her må det Norske folk nå protestere og si at dette aksepterer vi ikke. Avhengig av strømprisen er CO2 avgiften et sted mellom 10 til 15 øre pr, kw/t og må fjernes.

Kullkontraktene falt også i dag for levering for 2020 og prisene her faller og stiger i linje med etterspørsel og tilbud.

Det er værprognoser på nedbørsenergi neste ti dager på opptil 7.8 twh, mot normalt 5,8 twh og det hjelper jo på magasinfyllingene som er en stor indikator for fastsetting av strømprisene.  Magasinivåene i Norge viser at vi har 75.4 % dekning totalt, mot 65.1 % i 2018 på samme tidspunkt. Medianverdien er 81% slik at da burde Norske produsenter ikke eksportere mere kraft inntil nivået igjen er over medianverdien. Men er det noen som krever det av offentlige myndigheter? Neida.

Fra 4 sept, er en av kablene mellom Norge og Danmark igjen oppe og går etter å ha vært ute siden slutten av juli. Det kan bety en øket overføring av kraft avhengig av hvilket område som har beste pris.

Vekslingskursen mellom Eur og N.kr er jo nå nesten 10 kroner for en euro, slik at systemprisen ble satt til 33 øre ekskl mva, elavgifter og nettleie. Det er lavt forbruk i Norge på 11.911 mwh/h og da er vi nede på minste forbruksnivå sett året under ett.

Q4/19 ble notert til 37.7 øre ekskl. mva, elavgifter og nettleie og  Q1/20 ble satt til 41.7 øre samme.

Vi ligger på spotpris og ser etter en mulighet for å kapre og kjøpe inn kraft for vinteren for de som er med i fondet til en avtalt pris. Vi ser da etter om prisene både på Q4/19 og Q1/20 samt eventuelt bare desember, januar og februar kan falle til et punkt hvor det ansees for å kunne spare penger i forhold til spotprisene for samme tidspunkter. Som dere vet så var siste vinter en forferdelig seanse hvor prisene gallopperte oppover uten noen form for kontroll. Formålet må være å vite hva en skal betale for strømmen når kulda gir at mange bruker mye strøm.

Men da må du som driver næring i alle Norske sentrum med gårder og foretak og alle ansatte i sentrum med sine private hus og hytter, melde deg inn så snart som mulig på https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/   fordi vi må vite hvor mye strøm som da eventuelt må kjøpes inn estimert på alle deltageres forbruk.

NSF/Lars Iver.

Porsgrunn 24.08.2019

www.norsk-sentrumsfordel.no

@sentrumsfordel.