Det «brenner på dass». Eller hva skal vi leve av hvis det brenner helt ned?

Nå brenner det på dass. Eller hva skal vi leve av hvis det brenner helt ned?

Svært mange næringsdrivende i mange bysentrum har siste året hatt og har svært tøffe tider, med nedstengning, delvis åpning med begrenset tid, skjenke stopp, ansatte som er permittert og blir sagt opp fordi selskapet de jobber i ikke greier å drive videre eller er stengt inntil videre og ikke minst den redselen det gir for eiere og drivere som ser at de ikke greier å betale skatter, avgifter og lønninger og med forfalte krav fra leverandører, inkassoselskap og namsmannen. Jeg var innom flere foretak for et par dager siden i Porsgrunn og i en av de større butikkene hadde de ikke hatt en eneste kunde hele dagen og det var bare få timer til de stengte. Da er det krise så det holder.

Årsaken er jo åpenbar, det er Koronasituasjonen i over ett år som gjør at folk holder seg hjemme og spesielt er det blant annet bransjene Servering, Reiseliv og Overnatting, Kultur, Klær og sko og Treningssentre som har fått noen harde slag midt i trynet og mange har «tatt telling» og vet ikke om de greier å reise seg igjen. Men også andre bransjer er rammet av de som er avhengig av arrangement som brylluper, konfirmasjoner, barnedåp, jubilerer av enhver art, festligheter og kulturarrangement. Når folk ikke trenger noe nytt til festen, gaver skal ikke kjøpes inn eller damene ikke få laget en ny frisyre til anledningen, så forsvinner inntektsmulighetene både overfor kunder og gjester.  Alle slike anledninger jo stort sett avlyst eller utsatt og de som avholdes er kun med aller nærmeste familie tilstede.

Dette er ikke en kritikk av våre Off, myndigheter som stort sett har håndtert Koronasituasjonen på en meget god måte og gitt instrukser for å ivareta liv og helse. Det har vist seg å være riktig og fornuftig, men det vi nå snakker om er at strikken for det private næringslivet er ikke lengre og arbeidsledigheten kan komme opp i et antall vi ikke ønsker.

Det må sies at det er bransjer som går meget bra og har tidenes salg og folk pusser opp hjemme og på hytta, Salget av båter og hytter er stort, Sportsbutikkene gjør det bra fordi folk skal ut på tur og trener i naturen og trenger utstyr til det, Vinmonopolet selger i bøtter og spann, fordi både Harryhandel i Sverige og Taxfri er mer eller mindre borte som mulighet. Vi håper på samme forhold som i fjor sommer med stort reiseliv i Norge av landets innbyggere, men det dekker bare delvis opp for bortfallet av en eventuell innreiseforbud fra turister fra Europa.

Signalene fra våre helsemyndigheter sier at restriksjoner i en eller annen form vil vi måtte leve med fremover i overskuelig fremtid, kanskje flere år. Slik at da må det inn vedtak omgående fra Staten som førstehjelp for å kunne si til de som driver med kunder og gjester og da særlig i mindre og mellomstore foretak kommer hjelpen nå og arbeidsplassene og foretaket kan være reddet. Det har vært og er refusjonsordninger og tilskudd samt forlengelse av avgiftsperioder fra Off. myndigheter som har vært gode for noen og det har betydd at de har skaffet seg noen få pusterom før regningsbunka vokser igjen. Men foretak innen kultursektoren fortviler, fordi ordningene er nå laget slik at de faller utenfor refusjonsordningene da forutsetningen er at det er avholdt arrangement og ikke som i 2020 hvor det var nok å vise til nedstengning, tap av leie og/eller bill. inntekter eller helt avbestilling pga. Korona.

Slik situasjonen er nå og sannsynligvis i lang tid fremover som det «Brenner på Dass» og vil spre seg raskt, er det raske tiltak som helt bortfall av Arbeidsgiveravgift, Permisjonsregler hvor staten tar ansvaret fra dag 1. Refusjonsordninger med å dekke opp minimum 70% av de faste utgiftene til alle av små og mellomstore foretak og en omlegging av merverdiavgiften til å bli en ren omsetningsavgift med svært lav sats som betales hver mnd. Disse tiltak bør da være oppe og går inntil Koronasmitten er nedjustert til tilnærmet null og det er åpnet for normal bruk av foretak rettet mot kunder og gjester.

Hvis også Staten nå sier at det skal være inntil videre et effektivt Koronatiltak hvor alle kunder og gjester bes å ta sine egne privatbiler dit de skal og at alt av parkeringsavgifter og bompenger fjernes og alle muligheter for fri parkering gjøre tilgjengelig i byene, så var det et stort og fornuftig bidrag.

Bildet er fra Karl-Johansgate i Oslo som dere ser og er kanskje en av de byene som er mest rammet av både Korona tiltak og samtidig har fått fjernet 5000 parkeringsplasser i sentrum. Det svir.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.