En New Deal fra våre folkevalgte på tinget i lønnsoppgjøret

En ny New Deal fra våre folkevalgte på tinget.

Det Lysner i Norge med større optimisme og forventninger om lavere inflasjon, lavere rente og høyere kjøpekraft. Men vi er ikke der enda og det må inn flere positive elementer som bidrar til en friskmelding av økonomien.  Lønnsoppgjøret nå snart er første rundingsbøye og kreative innspill må gjøres. 15 til 20 % lønnsøkning høres jo bra ut for lønnstagere, men gir jo at hele Norge igjen detter tilbake i hengemyra og inflasjonen og rentene biter seg fast på et altfor høyt nivå.

Det lysner på flere måter for tiden i Norge med større optimisme og håp om bedre tider for både næringslivet og private. En New Deal for næringslivet og private kunne gitt signalet vi nå trenger for å få utviklingen på sporet og få opp farta til å hente inn en ny positiv trend for lønnsom nærings og byutvikling.

Høykonjunktur og Lavkonjunktur samtidig. Hva med en New Deal fra folka våre på tinget?

Det jeg snakker om er at våre sentrale politikere i Regjering og Storting må forstå og agere på er at vi har både en høykonjunktur og en lavkonjunktur samtidig, avhengig av om en driver innen større bedrifter som i hovedsak eksporterer sine produkter eller tjenester, eller driver innen det som kalles private SMB bedrifter og har hjemmemarkedet og private forbrukere som sin arena.

Når vi hører på sentrale politikere som snakker om BNP, så går AS Norge så det griner inntil videre og bedriftene innen olje, gass, fisk, shipping, for å nevne de viktigste har store overskudd og selger alt de greier å fremskaffe, delvis fordi etterspørselen har vært og er ekstremt høy og vekslingskursen kommer bedriftene til gode. I den andre enden av skalaen befinner svært mange SMB foretak og bedrifter som selger sine varer og tjenester lokalt og når kjøpekraften i stor grad er inndratt med øket rente og mye dyrere varer og tjenester, så sliter de «ræva av seg» for å overleve og private husstander må vurdere nøye hver dag hva de har råd til og hva de unngår å kjøpe utenom akkurat det de er nødt til. Alt av større investeringer utsettes, noe byggevarebransjen spesielt merker, fordi da lever enn med det en har nå inntil videre og de fleste kan utmerket leve med det i mange år fremover. Inflasjonen er enda mye for høy og skal ned til 2 % på årsbasis, noe vi skal kjempe for å få til og der kommer mitt forslag til en New Deal inn.

Et lønnsoppgjør med en pakke fra Stortinget kunne gitt signalet alle nå venter på.

Det kommer et lønnsoppgjør til våren og det er et sirkus hvert år for partene å bli enige om hva som er grunnlaget og eventuelt hvor mye skal lønnsøkningene være. Dessverre så er lønnsøkningene spist opp noen få måneder etterpå, fordi det slår inn en automatikk i at prisene da øker gjerne mer enn lønnsøkningen og det tragikomiske topper seg. Sånn kan vi ikke bare fortsette og en ordning som skissert her vil da gi reell reduksjon av inflasjonen og reell økning av disponibel inntekt.

Hva skal da en lønnsoppgjørs pakke inneholde, og hvilke fordeler gir den?

Hvis en da sier at våre folkevalgte på tinget kan samles om å tilby en lønnsoppgjør pakke til alle med norsk adresse, også private næringsdrivende som vår regjering ikke prioriterer fordi de må betale full pris uten fordel. Når strømprisen settes med et tak på 50 øre kwt inklusive strøm, nettleie og avgifter, så er vi omtrent der vi har vært i 100 år med selvkost på en viktig infrastruktur som er eid av det norske folket via Statkraft og Statnett og noe de langt fleste må ha. Statnett kan avregne og sende faktura til alle. Samtidig må det innføres et krav om pluss på Medianverdien i NO2 magasinene før det i det hele tatt eksporteres/utveksles strøm via kablene. Vi har fått et strømregime her i Norge med kabler til EU og har med det importert et EU-prisregime som har vært og er 4 til 8 ganger høyere enn normalt her i Norge. Lovnaden til Stortinget var en mulig økning på ca. 3 øre kwt den gangen det ble innført og bare der kan Stortinget reversere dagens EU/EØS/ACER ordning.

Jeg kunne skrevet om årsakene til at vi er der er nå, med Energiewende, voldtekt og manipulering av markedet innen EU ved å fjerne og legge ned meget store deler av tilbudet på produsert kraft med kull og kjernekraft minst 20 år for tidlig og uten at alternative kraftkilder var på plass i minst samme mengde, slik at hele markedet på kraft krasjet og prisene på kraft økte formidabelt. Men det gjør jeg en annen gang.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 08.02.24