En utrolig hyggelig reise innen næringslivet gjennom 50 år og jeg gir meg ikke på mange år.

Hva tenker du på spør Facebook og det skal jeg si deg. Jeg tenker på at jeg har hatt en utrolig hyggelig reise innen næringslivet i Porsgrunn sentrum på mange ulike områder og har fått lov til gjennom mer enn 50 år sammenhengende fra tidlig 1970 tallet å holde på med både Drift, Næringsutvikling og Byutvikling både i Porsgrunn og ut over landet i flere bysentrum og har i den forbindelse fått mange gode kollegaer og venner i byene, som har hjulpet meg mye for å forsøke å finne den beste måten å være mest mulig attraktiv som by og sentrum overfor kunder, gjester, tilreisende og turister.

Jeg fant visittkortet mitt til Tomren her om dagen og det var første inngangen til sentrum for min del og senere logoer jeg har lagt inn her til foretak jeg har vært sjef for, hatt som verv som styreformann eller styremedlem eller driver og eier i dag og faktisk også er aksjonær fortsatt i Porsgrunn Min By.

Jeg har ikke tenkt å gi meg enda på mange år, fordi gleden av å drive en virksomhet, treffe på mange svært hyggelige mennesker og holde meg ajour med dagens og morgendagens bilde på byutvikling og næringsutvikling og konkurransesituasjon for sentrum er fremdeles stor og jeg får innspill fra Hovedorganisasjonen Virke som jeg er medlem av og som kan det meste av ting som skjer i hele landet. Kunnskap og erfaring lønner seg alltid.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.