Er Amazon og store multinasjonale nettselskaper bare negative for mindre foretak i sentrum?

Er Amazon og andre store multinasjonale nettselskaper bare negative for mindre foretak i sentrum? Kan det faktisk være med på å gi et godt grunnlag for vesentlig bedret drift av de private mindre enhetene i byen?

Det er ikke sikkert at nye store endringer med multinasjonale netthandelsselsskap og store samfunnsendringer som nå kommer entydig gir de mindre private enhetene problemer. Noen sier tvert imot, det gir store muligheter for de som greier å endre seg i forhold til hva kunder og gjester vil ha fremover. Som tenker kvalitet, ekstra service, kunnskap og tilbyr samtidig opplevelser i byen.

 

Trendene fremover.

Trendene både for samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling er ikke gode å spå om, fordi de spriker i alle retninger, men noen retninger ser ut til å ha større fart enn andre og tar noen lederposisjoner fremover, som det er fornuftig å vite litt om for å posisjonere seg i forhold til kunder og gjester. Det er hva kunder og gjester fremover tenker og foretar valg etter som avgjør om trendene forsterker seg og blir normen for mange, eller visner helt.

Det betyr at signalene på endret adferd i forhold til grønt skifte, økt gjenbruk, endret adferd i forhold til å kjøpe billige produserte varer fra Østen og derav endret adferd i forhold til å handle i store kjeder og i kjøpesentra, er vel verdt å ta hensyn til og innlemme i strategiene fremover..  Sammen med fokus på å handle lokalt og bruke sine midler i Norge, er dette med på å sette en ny standard for hvor og hvem som får tilslaget fra markedet.

Grønt skifte, bærekraft, sirkulærøkonomi og nye samfunnsendringer vil kunne skape nye betingelser for alle som driver næring.

Det er siste 10 år kommet nye signaler som sier to ting, det ene er en stor satsning på Netthandel og digitale løsninger og enkelte sier da at de lokale mindre foretakene i sentrum vil dø ut etter hvert. Jeg ville ikke veddet på det. Inntreden av multinasjonale foretak som Amazon vil nok ha nyhetens interesse, men flere kompetente folk sier nå at slike etableringer, blir først og fremst en kamp mellom de større Netthandelsforetakene som er på banen og det gir at ingen av de kan tjene penger og etter hvert må redusere og legge ned. Dessverre så ser det ut til at de har ubegrenset med midler fra investorer og det gir at de kan kjøre løpet over flere år uten å tjene penger. Altså en klassisk modell med å kuppe markedet. Samtidig sier flere at store kjeder og delvis også eksterne kjøpesentra og varehus vil slite fremover, fordi sentra har i stor grad leietagere som kan bli de som velges bort av kunder og gjester. Fordi de representerer gårsdagens trend på billig forbruk i stor grad fra Østen og kunder og gjester får nå andre holdninger til gode samfunnsutviklinger og såkalte sunne interesser. Stadig flere vil prioritere å bruke sine midler på annet enn unødig shopping og økt forbruk og vrir konsumet og kronene over på opplevelse, sosiale relasjoner, bærekraft, grønt skifte, sirkulærøkonomi og miljøansvar. Også det å bruke sine midler lokalt for kunder og gjester vil spille en stor rolle også fordi dagens koronasituasjon med smitterisiko utenlands vil sannsynligvis bli en konstant faktor som ikke kan neglisjeres.

Noen vi da protestere og si at kunder alltid ser etter løp og kjøp og billig.

Jeg hører da fra noen at mine innspill på kunder og gjesters adferd fremover og begrunnelsene for det som sies her, er helt feil og at kundene alltid vil følge et mønster med løp og kjøp og billigst mulig uansett. Det vil med stor sannsynlighet være to veier fremover, hvor den ene er definert med bærekraft og den andre blir representert med de som vil «Harryhandle» og tenker utelukkende pris og den siste veien er slik jeg ser det en blindvei som innsnevres og stopper om få år. Vi ser det uttrykt spesielt av unge mennesker som helt klart sier de vil prioritere en adferd med bærekraft som hovedgrunnlag.

Hva er da mulighetene for private mindre foretak i sentrum fremover?

Hva er da mulighetene for sentrums foretak som i stor grad er private mindre enheter og som ønsker å posisjonere seg for fremtiden. Sannsynligheten er stor for at kunder og gjester i et stort antall fremover vil prioritere annerledes og det er ikke sikkert de vil benytte Netthandel først, men oppsøke de enhetene i sentrum som kan vise frem spesialiteter, kvalitet, ekstra service og topp kunnskap om det de leverer. Hovedbegrunnelsen for det er at folk i stor grad ønsker opplevelser og gjerne sammen med andre og det får du lite av på netthandelen som bare gir deg varer du kanskje ikke engang trenger. Men som gjør noen styrtrike folk i USA, Nederland eller China enda rikere. Betingelsen for å få til positive endringer av et vitalisert sentrum er ny stor etablering av boenheter i sentrum eller gangavstand med sentrum, slik at de har alt rett utenfor inngangsdøra. Når markedet er stort nok i byen av folk som bor der, for å kunne leve av de både dag og kveld, har næringen i sentrum fremtiden foran seg. Men da må det inn en langt større blanding av alle aldersgrupper i sentrum og ikke bare pensjonister, selv om de er svært hyggelige i seg selv.

Men det må inn fornuftige overgangsordninger og rekkefølgeplaner.

Vi får da perioder med overganger til nye samfunnsordninger, ny adferd og nybygging av nye boenheter i byene. Her må det inn fornuftige overgangsordninger, med revitaliseringer, rekkefølgeplaner for bruk av byen på blant annet tilgjengelighet og parkering, slik at vi ikke går fortere frem enn det kunder og gjester sier er fornuftig. Det går ikke i mindre byer å si at vi skal ha bilfrie byer nå, fordi da er næringen borte i løpet av kort tid. Så gjør ting i riktig rekkefølge og skap grunnlag for å kunne bruke byen til fots av de som bor i og rundt byen eller tettstedet, så får en i både pose og sekk for en god byutvikling og lønnsom næringsutvikling.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 13.08.2020