Europower.no skriver at prisene på strøm kan bli 6 kroner pr. kwt.

Ja det er som forventet fra en regjering og et flertall av folkevalgte på tinget som ikke tør eller vil gjøre noe med et dysfunksjonelt kraftregime, lammet av EUs idiot vedtak på Energiewende og derav en strømpris helt ute av kontroll og styring. Mulig utviklingen videre blir jo kroken på døra når ingen tar ansvar i eget land og i egen norsk eid kraftproduksjon med et nett som også i stor grad er heleid av staten og setter noen krav og forlanger styring på utviklingen, både overfor industrien, næringslivet og private husstander.
Kravet er rett og slett et samlet pristak på strøm til alle med adresse i Norge både private og næring på max 50 øre kwt inklusive nettlevering og avgifter. Statnett kan fakturere samlet til alle i Norge. Hvis dette ikke er mulig å få til omgående, så må Stortinget si Nei til EUs fjerde energipakke og/eller ta Norge ut av EØS og ACER straks. Ferdig snakka.
Kablene til EU kan benyttes til lik mengde utveksling, men det skal ikke eksporteres strøm ut når vannmagasinene i NO2 går under Medianverdi. Storindustrien vil da få levert som før til spesialpriser de selv forhandler frem og strøm vil da blir definert som samfunnskritisk leveranse til alle til selvkost, slik det har vært her i Norge i over 100 år og ikke som en hvilken som helst vare hvor prisene settes på en internasjonal kraftbørs og siste bud blir prisen. Vi vil ha overskudd av kraft enda av regulerbar vannkraft i Norge neste 5 til 8 år og hvis det legges inn ordre nå på egne små modulære kjernekraftverk kan de være på plass inne på industriområdene direkte koblet mot forbruk der i løpet av denne perioden, eller vi kan supplere noen år med gasskraftverk som vi jo er storprodusent av selv.
Industrien og større næringsbedrifter må dokumentere at det de får konsesjon på av strøm er til reell nytte for samfunnet og ikke til å lagre kattevideoer, pornofilmer og generell kommersiell digital reklame. Disse store utenlandske multikonsern på digitale lagringsplattformer er ikke industri og må eventuelt selv sørge for å fremskaffe helt den kraften de skal benytte med små Kjernekraft enheter. Noe de da sannsynligvis avstår i fra, fordi billig kraft til under 30 øre kwt, som de forlanger og får fra regulerbar vannkraft er det de forutsetter for etablering av noe som avgjort ikke er samfunnskritiske leveranser. Etterspørselen av strøm øker mye helt unødvendig og den generelle økte prisen hver enkelt får fordi noen får strøm levert til spesialpris, må da subsidieres av alle andre abonnenter.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Porsgrunn 20.04.24.
Lars Iver.