Forstår ikke Konkurransetilsynet at Strømmarkedet er voldtatt og plyndret?

Det er riktig som her sies at markedet ikke/aldri tar feil og reagerer som normalt på tilbud og etterspørsel også for å sette prisene på strøm. Men det må da være mulig å løfte øynene og forstå at strømmarkedet er voldtatt og plyndret, slik at tilbudet i EU/Tyskland er skarpt nedjustert med å ta vekk alle kjernekraftverkene og mange av kullkraftverkene og det bare fortsetter.
Dette er en villet politisk misære innført minst 15 år for tidlig og en skandale av dimensjoner. Det rammer Norge som er del av et felles strøm marked og gir norske forbrukere 5 ganger opp på en normal markeds strømpris. Hele poenget er at det er da ikke bygget opp og sørget for å tilføre nok ny kraft som erstatning for det som er ensidig tatt vekk og tas vekk. Legg på en sterk økning av gassprisene og CO2 som går i taket, som også er politiske manipulasjoner, så har du svaret som Inger Sommerfelt Ervik skulle oppfattet var årsakene. Det hjelper liksom ikke med vindmøller når det er kaldt og ikke vind store deler av vinteren.
Folkevalgte som snakker om det Grønne skiftet med slike idiot handlinger ødelegger alle muligheter for å kunne nærme oss det. Dernest er en ordning med å sette en max pris pr kwt på strøm levert til alle norske forbrukere straks er eneste mulighet for å overstyre markedet tilbake til normalen og må være der inntil det finnes nok av tilbud på levering av kraft. En toprisordning på Nordpool hvor NO1 til NO5 opereres som vanlig, men det settes et tak på pris på 50 øre kwt. inkl. nettleie og alle avgifter og en ny NO6 som defineres i forhold til eksport, hvor markedet også der bestemmer prisene uten tak og gjerne så høyt som mulig. Forsyningssikkerhet må da defineres i forhold til å stoppe eksport når samlede vannmagasiner går under Medianverdiene målt av NVE hver uke.
Lars Iver. www.norsk-sentrumsfordel.no
AFTENPOSTEN.NO
Vi fraråder en makspris på strøm
Å overstyre markedsmekanismene kan gi stor skade.