Fremsnakk byen din og ikke kom med det som oppfattes som feil Byutvikling.

Fremsnakk byen din og kom opp med det som er positivt. Det er noen som spør meg om de syntes det blir feil vinkling når ting tas frem og spørsmål stilles på områder hvor det helt klart går feil vei for byen. Jeg syntes ikke det og det å stille kritiske spørsmål er en nødvendighet for fremgang.

Bare for å ha sagt det så er det selvklart at en skal tilstrebe å være mest mulig positiv og fremheve det som er bra og oppleves som bra og veldig få har vel samme antall gladsaker og positive bilder og attraktive vinklinger fra byen lagt inn så lenge jeg kan huske tilbake, som det jeg har. Poenget er at du blir ikke trodd på i det hele tatt når alt er bare topp og superlativene strøs utover siden hele tiden.  Folk har både øyne og sanser til å bedømme selv og forstår det meste som presenteres av saker.

Det er opptil flere forhold som oppleves å være meget gode for mange sentrum med sterk revitalisering, nybygging og renoveringer, men det er også forhold som er vanskelige og negative for byen. For at folk da skal ha tillit til det som sies og skrives må det også med de vanskelige sidene og stille spørsmål om utredninger, innstillinger, behandlinger og vedtak som med stor sannsynlighet helt klart går feil vei for næringslivet i sentrum.

Nå er det en stor forskjell på rene Markedstiltak og Tiltak for å bedre omdømmet. Hvor det å selge varer og tjenester er formålet i markedstiltak og jeg skulle likt å sett en butikk som sier at denne varen gjør du et dårlig kjøp på, eller fronte i annonsen «Kjøp to betalt for tre»

De fleste kunder har lært seg til å lese og forstå annonsering og PR «med en klype salt» og tradisjonelle markedstiltak har etter hvert sluttet å fungere, delvis fordi de fleste kunder ikke har akutt behov for varer utenom dagligvarer og Netthandelen og eksterne sentra og varehus tar større og større andeler av salget.  Når det da også kommer perioder hvor hele næringslivet går i lock down på grunn av Koronavirus, så viser det at å drive privat næringsdrift særlig med små enheter er veldig sårbart og trenger all den hjelp de kan få av offentlige myndigheter for å overleve.

Det jeg snakker om er reelle tiltak rettet mot å oppgradere omdømmet til sentrum ut over at det blir veldig flott der overalt. Hva må til for at langt flere folk vil bruke sentrum til handel, service og tjenester? Er det mulig å få til sammen med at sentrum oppgraderes fysisk på arealer og at en får mange folk i alle aldre til å bosette seg i sentrum? Hvem må da snakke sammen og faktisk og fysisk legge planer sammen?  Det å ta planene til Bypakka eller senere eventuelle Byvekstmidler og innføre de uten særlig diskusjoner blir dessverre mer og mer uspiselig, fordi effekten er at sentrum rammes ensidig i negativ retning i antall kunder og private handels områder utenfor sentrum beholder sine konkurransefortrinn. Hvis Bypakka og våre folkevalgte forsto at en Byutvikling og næringsutvikling tar lang tid og endringer skjer over mange år og ikke som nå at det skal skje «neste onsdag kl 12.00» så ville planene og vedtakene legge inn at nye tiltak innføres på det tidspunkt hvor f,eks flere alternative Bygarasjer er operative og tatt i bruk og at det er bosatt minst 30% av befolkningen i kommunen i sentrum. Alt annet er å «hive ungen ut med badevannet»

Hva må til for folk å kunne trekke folk til sentrum for en totalopplevelse noen timer og gi de det de etterspør av både mange gode næringsdrivende som kan leve der og samtidig et godt sentrums miljø?  Spørsmålet som da stilles er om det det da viktig å få frem det som virkelig er bra og samtidig si at vi har veldig mye jobb igjen på flere felter, eller skal vi bare skryte så det holder hele tiden?

Det som da bekymrer er at en eller flere av partene i byen muligens ikke regner inn handel, service, servering og tjenester i byens liv, eller vil høre på hva næringslivet i byen sier om fornuftig Byutvikling på foreliggende planer. Det største ankepunktet og grunnlag for kritikk er å bli overkjørt, ikke forklart og ikke spurt hva en syntes og ikke ha reell påvirkning over sin egen arbeidsplass som i dette tilfelle er sentrum. De som blir hørt på er rådmenns stab og såkalte Byutviklere i Malmø, København og Manchester som jo har et helt annet grunnlag enn stort sett alle byer i Norge og Bypakker som får mye midler fra staten hvis en bare gjør som de sier.  Når basisfordeler blir tatt vekk for små og mellomstore byer og det skal innføres regimer som kanskje passer i store byer hvor det bor mye folk, så fortsetter trenden med å flytte eller legge ned næringslivet i småbyene og du får tilbake en «koselig by» på dagtid uten særlig næringsliv. Noen av oss syntes ikke det er «Koselig» i det hele tatt.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 24.06.2020