Frykt ikke annet enn frykten i seg selv. Det er nå vi må se etter optimisme og tiltak.

Frykt ikke annet enn frykten i seg selv. Frykten tar fra deg muligheten til å tenke konstruktivt og se etter mulighetene.

Det er mange som fortviler av unge, voksne og gamle privatpersoner, familier, barnehager, skoler, foreninger, lag og grupper, ansatte og eiere i bedrifter og næringslivet med butikker, servering, tjenester og service som permitteres, offentlige kontorer og etater, politikere, helsemyndigheter, syke og sykehjemsansatte, kirker og klubbhus og mange flere som er rammet sterkt av den såkalte Korona virus pandemien. Det er jo også stengt ned all form for kulturliv, arrangement og aktiviteter og de som nå har planlagt vårens og sommerens eventer og aktiviteter er redde for at det meste må avlyses med de tap det medfører.

Alt dette har selvgfølgelig en menneskelig side, hvor den viktige sosiale kontakten blir stoppet helt og den har en økonomisk side hvor blant andre foretak, arrangører, bedrifter, ansatte, idrettsklubber og kommunene får smertelige tap og må se etter hvilke muligheter de har for å sikre seg inntekter til å kunne betale for seg videre. De fleste har faste utgifter og de stopper ikke opp, selv om inntektene faller bort. Det er jobbet og jobbes fra Regjering og Stortinget for å sikre folk bedre betingelser i det korte bildet på blant annet nye permitteringsordninger. Vi har i Norge gode folkevalgte som både forstår og handler til folkets beste. Men de må oppfatte at bedre ordninger til næringsdrivende på helt bortfall og tilbakeføring av blant annet arbeidsgiveravgift og mva må inn omgående som tiltak i Korona perioden.

Den store depresjonen legger seg desverre over hele byen og du ser jo situasjonen selv i øyeblikket hvis du tar deg en tur i gatene eller på sentra, så er det skvær folketomt og enhetene har allerede startet med å stenge ned helt inntil videre. Når det ikke er hverken kunder eller gjester tilstede,så er formålet med å holde åpent helt borte. Det er da faktisk rimeligere å stenge og permittere ansatte for om mulig å spare noen kroner på drifta.

Jeg trenger ikke å fortelle deg hva som har skjedd hvor en hissig virus epidemi har lagt et lokk på all form for fellesskap og våre helsemyndigheter forsøker å begrense smitten ved å komme opp med foreskrifter som gjør at folk skal holde seg helst hjemme og de som er smittet får karantene. Vi bør alle stille opp og følge de helserådene som er satt og lojalt følge forskriftene våre helsemyndigheter setter. Det blir da bare de aller nødvendigste ærender for må skaffe seg noen å spise og utover det ingenting for folk flest. Det er jo ikke så merkelig da at alle steder er helt tomme utenom i dagligvarebutikkene og ellers er det nesten som det var portforbud.

Så tilbake til headingen hvor mitt forslag er å komme seg straks ut av depresjonen og mismotet, fordi det er ingenting du kan få gjort med dagens virussituasjon og heller ikke med helseforeskriftene som setter en stopper for det meste.  Men det du kan få gjort noe med er å gripe fatt i konsekvensene og få de tll å bli så små som mulig. Hvis du resignerer og setter deg ned nå, så har du tapt. Hvis du umiddelbart tar digital kontakt med gårdeier og ber om redusert husleie , leverandører på utsatt betaling og kanskje stopp i leveranser, kreditorer som sannsynligvis er motiverte til å inngå avtaler du kan leve med. Ta umiddelbar digital kontakt med din bank og be om en samtale for å sammen sette opp en plan videre, det har bankene forøvrig signalisert at de ønsker du gjør. I det korte bilde på flere uker er det sannsynlig at kundene og gjestene ikke kommer tilbake til deg nå, slik at du må vurdere umiddelbart permitteringer og stenge inntil videre. Ta kontakt digitalt med NAV og be om gode råd.

Det er da veldig fornuftig å ikke bruke midler på markedstiltak som koster mye penger akkurat nå, fordi da hiver du pengene ut av vinduet. Det vil være foretak som holder åpent også videre nå og da er oppfordringen til alle som ønsker et levende sentrum også etter at Korina viruset er borte, å bruke de også nå så ofte du bare kan. Tiltak for å hindre smitte er gjennomført alle steder nå. Fantastiske folk som  holder noen av hjula i gang.

Mitt hovedanliggende er motivere til å ikke gi opp, men tvertimot holde motet oppe og gå på med krum hals og si både til seg selv og andre at dette skal jeg/vi greie. Det blir «høye bølger og storm fremover», men du kommer gjennom og har skaffet deg en erfaring om at slike negative situasjoner går over.

Når jeg sier God Påske, så er det fordi Korona situasjonen med restriksjonene endrer seg sannsynligvis ikke før det og hvis du da som driver næring jobber med de konkrete tiltakene for å kunne leve etterat Korona smitten er borte, så tar du en ny evaluering etter påske. Optimismen sier at det blir som på bildet med masse folk i byen i løpet av April og pessimisten sier at Nei. det går nok frem til godt over sommeren, kanskje også høsten og det meste «går i dass». Når vi får med flest mulig til å være optimister til tross for at «stormen raser» i øyeblikket, så går uværet over, kanskje før du aner. Det å grave seg ned i problemene fremfor å se etter mulighetene er ikke resepten i øyeblikket.

Lykke til og frykt ikke annet enn frykten i seg selv.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 19.03.2020