Fyllingsgrad i vannmagasinene er nå godt under nivået fra 2019.

 

Fjordkraft logo 50%NSF logo transparent

 

Fjordkraft – spar på strøm

Fyllingsgraden i vannmagasinene har gått nedover siste uker, fordi det er kaldt i fjellet og det smelter lite av all den snøen som ligger der i hele landet. Det betyr at vi nå i Norge samlet er nede i 33.1% fyllingsgrad i år mot 40.7 i 2019. Medianverdien er 37.6 %. Det skal normalt øke på tilsiget nå fremover, men det er et vakum i øyeblikket også fordi det er tørrere og kaldere enn normalt i hele Norden og værprognosene sier det vil vedvare helt til juni mnd.

Hydrologisk balanse har da hvis det slår til blitt redusert fra 32 twh til prognose på 29 twh 15 dgr. fremover. Det betyr at produsentene får mer kontroll over situasjonen og kan bety en høyning av prisene. Det ligger svært mye snø i fjellene og det store spørsmålet er hvor mye nyttbar kraft det betyr som tilsig til magasinene.  Tidligere år har av og til vist at snøen i fjellet gir vanntilsig, men av og til ikke i den mengden vi antar, fordi den fordunster bort før den kommer i magasinene.

Flere analyseforetak påstår at både Co2, kull, olje og gass vil øke betydelig i pris fremover, fordi Koronasituasjonen avklares fortløpende og mange bedrifter som har vært nedstengt kommer i gang igjen og det betyr mer etterspørsel etter kraft.  Da øker prisen raskt hvis det slår til. Når flere av de store Oljeprodusentene også reduserer sin produksjon slik de nå gjør, vil prisene etterhvert øke også der. Dagens pris på olje er 32 dollar/tønne

Prisene er jo fantastisk bra for forbruker fortsatt, men har en tendens til å øke på både spotpriser, mnd. priser og  kvartalpriser. På  det finansielle marked kjøper du nå Q3/2020 for 11 øre pr kwt,ekskl mva, nettleie, avgifter og påslag. For Q4/2020 betaler du 24 øre tilsvarende og Q1/2021 koster 30 øre tilsvarende.  Du skal ikke forvente at disse prisene vil vedvare å bli så lave fremover høsten og vinteren.

Systemprisen samlet for dette året hittil er på 13 øre og hittil i denne måneden mai er den på 12 øre. Det er jo en kombinasjon av kollaps i blant annet oljepris, Koronakonsekvenser, mye vann i magasinene og mindre etterspørsel som gjør prisbildet på strøm er helt ute av sine ordinære proposjoner.

Det er et forbruk i øyeblikket i Norge på 15.310 mwh og det vil falle fremover sommeren når varmen etterhvert kommer. Det er minimalt eksport på utenlandskablene i dag, men det skyldes også at vindkraften må først legges inn som forbruk, før vannkraften kommer inn som supplement i Europa.

Vekslingskursen på Euro i forhold til Nkr er 11.07 og vil sannsynligvis holde seg på det nivået fremover sier flere som handler med valuta.

Det er en gylden anledning til å tenke på høsten og vinteren fordi dagens prisbilde med stor sannsynlighet vil gå over og produsentene vil få kontroll og kan heve prisene  betydelig. Da har jeg et godt forslag til deg om å melde deg inn i NSF Kraftfond, som har de beste forvaltere med Forvaltning av kraft hele året og hver time for å skaffe alle foretak i alle Norske sentrum og alle som jobber der, de beste prisene til både gårdeiere, næringsdrivende og ansatte. Det gjelder å slå til nå hvor prisene er ekstremt lave for å sikre inn prisene fremover vinteren. Det monner lite å sikre seg en ordinær spotavtale som følger markedet oppover eller som noen nå blir fristet til, å hoppe på en avtale med nesten gratis strøm fra noen leverandører i noen måneder i sommer .Selve Strømprisen er jo nesten gratis uansett leverandør nå, så da kan du kanskje spare noen hundre kroner i sommer og risikereren pris utover vinteren som er alt for dårlig til et langt høyere forbruk.

Det er ingen medlemsavgifter eller bindinger for å melde seg inn og du er kunde i Fjordkraft som er et av Norge største og beste strømleverandør, men blir avregnet etter de prisen vi oppnår på det finansielle marked. Svært mange har spart mye kroner gjennom 22 år på å være innmeldt til fondet.

Her har du linken til Norsk Sentrumsfordels Kraftfond og du finner blokker både for bedrift og privat som du fyller ut på 2 minutter og trykker send, så ordner Fjordkraft resten.

Fjordkraft – spar på strøm

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver

Porsgrunn 15.05.2020