God Påske. Bruk sentrum, bruk lokale foretak nå og senere etter Koronakrisen.

 

 

logo

God Påske og i disse svært utfordrende og vanskelige Koronatidene ønsker jeg for alle sentrumsaktører, foretak, bedrifter, gårdeiere og alle ansatte i alle Norske sentrum, at det gode livet snart er tilbake og folk igjen fritt uten restriksjoner kan benytte sentrum til det meste.

Bruk sentrum, tenk lokale foretak, bruk pengene dine fornuftig og bygg opp igjen din felles sosiale arena. Se etter byen din.

En sterk oppfordring til alle er å prioritere å bruke ditt sentrums næringsliv, kultur og opplevelse så mye du kan bestandig fordi de er best på alt, men særlig nå under og etter denne unntakstilstanden hvor mange foretak er helt stengt ned eller bare har helt minimal inntjening fordi kunder og gjester er fraværende av forståelige grunner. Det kan endre seg nå og vi ser stadig flere som nå åpner igjen sine foretak i sentrum med tiltak på smitterestriksjoner. Det er bra.

Det betyr veldig mye nå fremover at du forstår situasjonen og i stedet for å sende pengene dine til multi-milliardærer i utlandet på utenlandsk netthandel, så bruk pengene i sentrum slik at næringslivet og arbeidsplassene kan opprettholdes og utvikles videre.  Det er faktisk også Norske foretak i sentrum som har egen Netthandel og det utvikles nå felles Netthandel for flere sentrum.

Der har for øvrig mitt selskap utviklet et ferdig konsept som kan tas i bruk umiddelbart av de sentrum som ønsker nye proffe felles Netthandelssider som fungerer egentlig også som egne Nettsider for hver enkelt som kobler seg opp til de. De som allerede har egen Netthandel og/eller egne nettsider legger inn link til disse. Tilgangen og få det opp å gå er gratis både for sentrum og deltagere. Se nettsidene for mere info og ta gjerne kontakt.

Det er dine venner, kjente og familie som driver og jobber i sentrum. Nå fremover trenger de din hjelp og dine besøk.

Det er i ditt lokale sentrum foretak og ansatte innen handel, kultur, opplevelse, servering, tjenester og service har sitt satsningsområde og jobben gjøres faktisk av dine naboer, venner og familie. De er nå og senere helt avhengig av deg som kunde og gjest for å kunne opprettholde drift og ikke må innstille virksomheten og dermed må si opp sine ansatte.

Honnør til våre myndigheter som har håndtert Korona krisen på en meget god måte.

Det gis honnør til vår Regjering, Storting, Helsemyndigheter og lokale myndigheter for meget god håndtering av Korona krisen og alle må følge forskriftene som gis. Men etter at Korona krisen er over, eller nedskaleres på bestemte vilkår for smittevern, vil det i stor grad være behov for en fortsatt dugnad for å få Norske arbeidsplasser og næringsliv på fote igjen. Kjøp Norsk, reis i Norge og bruk lokale foretak.

Etter et langt liv med Næringsutvikling og Byutvikling jobber jeg nå for å skaffe frem beste fordeler for sentrum.

Etter å ha jobbet med Næringsutvikling og Byutvikling bestandig, har jeg nå et eget firma Norsk Sentrumsfordel som jobber for sentrum i alle Norske byer og tettsteder. Har hatt gleden av over mange år å besøke veldig mange sentrumsfolk i flotte byer og tettsteder i hele Norge, som avgjort har fremtiden foran seg.

Et meget god tilbud til alle Norske sentrumsaktører og alle ansatte som jobber der er levert rimeligste strøm fra NSF Kraftfond med effektiv forvaltning.

Et av tilbudene er noe som alle må bruke, nemlig strøm og jeg har et meget god tilbud til deg som driver næring i alle Norske sentrum, både gårdeiere og foretak av enhver art, samt alle ansatte som jobber der med sine private hus og hytter. Forvaltning av strøm hvor målsettingen er Spotpris eller lavere, har vist seg i over 20 år som NSF kraftfond har eksistert å gi sparte kroner for de som er med her.

Prisbildet er historisk lave for øyeblikket uansett hvor du kjøper strømmen, men våre forvaltere jobber med å sikre inn strøm for høst og vinter som kommer til de lave noteringene som er i dag på kvartaler fremover.. Det er mye mere viktig enn prisen de neste månedene og de tilbudene som du nå får fra flere strømselskap for neste 6 mnd, som høres fantastisk bra ut er noe alle leverer omtrent samme nå for sommeren. Hvis du ligger på spotpris uten forvaltning, vil du sannsynligvis oppleve at spot prisene stiger bratt for vinteren som kommer. Det er der du henter besparelsene på strømregninga som betyr noe med forvaltning. Du er kunde av Fjordkraft direkte, men avregnes etter det fondet greier å oppnå av fordeler i det finansielle marked. De fleste av årene har vi gått under spotprisen og det er ingen medlemsavgifter eller andre bindinger som du skal oppfylle. Kun å få registrert personalia, målernummer, for foretak org, nr og Fjordkraft ordner resten. Innmeldingsblokker både for bedrift og privat ligger på:

Spar på strøm

På våre nettsider ligger mere info og det legges også inn oppgradringer fortløpende på dette resultatområde og mange andre fordeler for sentrum i Norge.

God påske og det kommer bedre tider i løpet av litt tid. Denne kampen vinner vi med felles innsats.

Mvh www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 04.04.2020

Fjordkraft logo 50%