Godt Nyttår 2022 og trå til nå med ny dynamisk byutvikling for ditt sentrum.

GODT NYTTÅR: DET ER TID FOR OPPSUMMERING OG SE FREMOVER PÅ DE GODE MULIGHETENE FOR ALLE NORSKE SENTRUM.
Det gjøres opp status for året og se fremover for videre ekstra gode tider for alle norske sentrum. Sentrums liv og gode fremtid med god ekstra god og vital byutvikling, næringsutvikling, nybygging og renoveringer handler først og fremst om mennesker i alle aldre, trivsel, sosiale relasjoner, lek i parkene, masse folk som nå vil bo i sentrum eller gangavstand med sentrum, handel, service, servering og tjenester.
Samtidig må det være konkurransedyktig i forhold til eksterne sentra og slik samfunnsutviklingen nå sier så vil stadig flere og de som kan vil gjerne velge en miljøvennlig og bærekraftig adferd og gjerne bo i byen og prioritere å gå, sykle og kollektivtransport. Vi er ikke der enda på mange år, slik at det må forefinnes gode overgangsordninger med god tilgjengelighet og parkering inntil videre.
Samfunnet, næringslivet og menneskene har opplevd 2 år med Korona og det har laget store vanskeligheter for alle. Det er de som nå sier at Koronasituasjonen vil dempes vesentlig av i løpet av få måneder og kan bli redusert til en vanlig influensa, slik at samfunnet igjen kan fungere tilnærmet normalt. Vi får håpe på at det er riktig antagelse.
Da må det allerede nå settes sammen noen optimistiske planleggere fra kommunen, næring, gårdeiere, byutviklere, entreprenører, samfunnsutviklere og by/sentrumsorganisasjoner som på sentrums vegne kan videreføre de gode trendene som byen var og er inne i og få realisert det store potensiale som ligger i å videreutvikle sentrum til en felles plass for alle til alt. Den videoen som ligger her var bare noen klipp som jeg tok opp for et par år siden og peker på noen av mulighetene som ligger foran oss. Sentrum har fremtiden foran seg. La oss sammen se etter mulighetene og være optimister i alle norske sentrum. Godt Nyttår.