Handle lokalt i ditt sentrum og bruk byen din til det meste er oppropet nå fremover.

Norsk Sntrumsfordel

HANDLE LOKALT I DITT SENTRUM. En melding som du bes å spre videre til hele Norge.

Sentrums Opprop for en stor og gledelig førjulstid i din by. Det handler om selve livet, så del gjerne videre til hele Norge.

Handle lokalt betyr å Bruke byen din så mye du kan bestandig, men spesielt nå i førjulstiden. Handel, tjenester, servering og service gjør du ubetinget best i sentrum og samtidig gir du flere i din familie, venner og kjentfolk som jobber i byen muligheten til å kunne ha en sikker jobb å gå til på nyåret. Det er tilslaget av kunder og gjester som forstår at sentrum blomstrer videre når de vil bruke den og gir med det flere foretak og flere arbeidsplasser i sentrum. Det gir en bærekraftig fremtid for mennesker og trivsel i sentrum.

Sentrums store fordel er at de har det ubetinget beste utvalget av stort varesortiment med fagfolk som vet hva du ønsker og vet hva de selger, de langt fleste gode kafeene, serveringsstedene og pubene er i byen, nesten alt av dyktige tjenester foregår i sentrum, utelivet er mangesidig , gode aktiviteter og kulturarrangement både dag og kveld skjer hele tiden, men det viktigste er allikevel at sentrum tilbyr en trygg sosial plass for å være menneske sammen med andre på trivsel og opplevelse. Det er det kun et ekte sentrum som gir deg.

Det må da oppleves utrolig kjedelig å sitte med nettbrettet alene hjemme og bare skaffe seg varer, fordi det å bruke litt tid sammen med andre i gatene, på kafeene, i kulturhuset, på kinoen, på biblioteket, på skøytebanen i parken, på serveringstedene, gir den effekten at både deg og sentrum tar livet tilbake og gir mening i hverdagen. Stadig flere sier at det å bruke et par timer i sentrum sammen med venner og/eller familien, gir en ny mening i tilværelsen og masse folk som vi bosette seg i selve byen i nye leiligheter, er jo nå den store trenden.

Så alle som forstår poenget med å handle lokalt i ditt sentrum, bes å trykke liker og gjerne dele og påvirke dine venner til å treffes i sentrum gjennom hele førjulstiden. Velkommen til byen. Det er vår felles gode arene for alle generasjoner til alt. Bruk den, det er den som er originalen.

www.norsk-sentrumsfordel.no

@sentrumsfordel

Lars Iver.