Har jeg stått på feil barrikader? Neppe.

 

NSF logo transparent

 

Kritisk til deler av Byutviklingen gjennom mange år. Men sentrum kommer nå tilbake for fullt.

Byutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling er noe jeg har kommentert i svært mange år og jeg har blant mye annet til dels vært svært kritisk til mye av det som lanseres av tiltak for å begrense tilgjengelighet og tilgangen til sentrum med egen bil og derav mulighetene for å parkere. Også de politiske vedtakene for å etablere fritt alle slags kjøpesentra og varehus utenfor sentrum på detaljhandel har blitt kritisert. Kritikken har da vært fordi sentrum har konkurranse fra eksterne sentra og varehus som har en stor fordel av gratis og god parkering og bruker det som et konkurransefortrinn for alt det er verdt.

Kjøre løpet med alle midler for å trekke til seg kunder og gjester.

Som tidligere Bysjef og næringslivets mann i sentrum, har jeg nok hatt som motto å kjøre løpet med alle midler for å oppnå størst mulig fordel for kunne trekke til oss kunder og gjester og gjøre sentrum mest mulig attraktiv til det meste for de fleste. Irritasjonen har jo vært fordi både administrasjon og politisk nivå i kommunene ikke forstår hvordan kjøpeadferd og konkurranse fungerer og vil ha nye store eksterne etableringer for enhver pris. Det kommer så mange nye jobber med nye etableringer eksternt sies det, men resultatet er at det forsvinner flere jobber i sentrum enn det som tilføres på nye eksterne etableringer. Og de fleste kundene og ansatte må kjøre dobbelt strekning med egen bil for å komme dit. Dobbeltmoral kalles det.

Kjøpesenterstopp, men nå kommer også de store kjedene tilbake til sentrum med visningslokaler.

Det var riktignok noen perioder med kjøpesenterstopp fra 1998 til 2008 hvor en forsøkte å gi byene og sentrum livet tilbake, men når disse ble opphevet har det blitt slik våre lokale folkevalgte ønsker med full frihet og tillatelser til det meste overalt. Det sies da av våre folkevalgte at de ikke skal eller kan regulere konkurransen og det er greit, men å nedgradere og ofre sentrum er helt i orden.  Jeg må da ile til å si at mitt ideal for sentrum er som Kjøpstaden og det den ble i sin tid laget for. Det blir knallfint med gode renoveringer, vitaliseringer og nybygginger i sentrum, men sentrum som handelsområde er midlertidig flyttet ut på jordene rundt byen. Inntil videre, fordi nå kommer etter hvert også de større kjedene i stor grad tilbake til sentrum med såkalte mindre visningslokaler, leverer hjem med transport fra lager dagen etterpå og sier opp sine store og dyre lokaler i eksterne sentra.

Bypakker, Bærekraft, Grønt skifte, forbruksendringer og Netthandel.

Så kom det Bypakker og andre pakker, sammen med folk som bruker ord som Bærekraft og Grønt Skifte og sier at det blir nye tider nå hvor bilen ikke skal prioriteres og det er sykkel, gange og buss som er svaret. Det er garantert riktig at vi nå er inne i et epokeskifte hvor det kommer en ny fornuftig samfunnsstruktur med Bærekraft, gjenbruk, kvalitetskrav, miljøkrav, forbruksendringer, Netthandel, et enklere liv, sunne vaner på flere områder, sykkel, buss og gange. Det er der vi skal hente både god ny næringsdrift og arbeidsplasser fremover, men store omstilling blir det i stor grad fremover.

Det tar minst 15 år å endre samfunnet og med det hvordan vi tenker og handler. Hva med næring i mellomtiden.

Da har jeg presisert mange ganger at det vil ta minst 15 til 20 år å endre samfunnet, kanskje vi må få på plass en helt ny generasjon av forbrukere før endringene aksepteres, inntrer og praktiseres. Og i mellomtiden må næringslivet, handel, tjenester, servering, service og reiselivet i sentrum kunne ha betingelser for å kunne leve videre. Endringene må ikke gå fortere enn hva som kunder og gjester responderer fornuftig på. Dessverre så kjører både offentlig administrasjon og våre folkevalgte løpet slik at det gjelder å få innført de fleste endringene i dag, eller kanskje til nød dette året. Pengene på budsjettet til Bypakkene må brukes opp i løpet av bestemt periode. Mange forstår at da Krasjer det for sentrums handel og næring og jobber blir borte. Men det blir fint i byen og folk kan rusle rundt og kose seg som bare det.

En sammenligning på hvordan vi har gjort det på kraftmarkedet og blitt straffet med skyhøy pris i vinter.

Vi har en sammenlignbar idiot situasjon på kraftmarkedet hvor EU og særlig Tyskland skulle være beste gutten i klassen og tok vekk halvparten av sin kraftproduksjon minst 15 år for tidlig, med å legge ned omgående Kjernekraft og Kullkraft i løpet av 2020 til 2022 og sier at nå skal det produseres kraft med Vindmøller som erstatning. Resultatet har dere sett i vinter, hvor det er høytrykk, ingen vind og prisene på strøm går helt av skaftet, fordi etterspørselen er den samme eller økende, men tilbudet er sterkt redusert.  Også fordi da er det gass som er prisledende med sin marginalproduksjon og prisene generelt på alle kraftprodukter deles og harmoniseres over til Norge og Norden, fordi vi deler samme kraft regimet i EU systemet med mange kabler. Vi bare må få på plass et strøm pristak på 50 øre kwt, inklusive alt fra og med september og hele vinteren.

Ja, takk gjerne gode endringer, med de må tilpasses i innføring og tempo, ellers så går det fryktelig dårlig.

Så mitt svar er ja, vi ønsker endringer på Bærekraft velkommen, men det må skje med omtanke og hensyn til tidsperioden som det tar å endre samfunnet, kunder og gjester.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.