Hurradager etter Koronatiden må planlegges nå i alle norske sentrum.

Hurradager etter Koronakrisen. En Restart etter Koronakrisen. 

Eller den store Sentrumsfesten som må planlegges nå, for tiden da Korona smitten er borte og folk igjen kan bevege seg fritt og uten den største smitte restriksjonen i sentrum i Norge. Det må jo feires stort over hele landet. Hvorvidt det tar 2-3-4 mnd, før det kan åpnes fritt for alle å bevege seg ute i sentrum og inn i foretakene i byen uten stor smitterisiko er ikke godt å si, men det må allerede nå lages noen planer for denne store gledelige festen det vil bli. Det kan være nærmere enn vi tror og håpet er at det nå gradvis kan lettes på restriksjonene og så snart som mulig kan det meste slippes ut i frihet. Kanskje med noen fortsatte restriksjoner på inn og utreise av landet, men det kan vi leve med videre.

Våre myndigheter med Storting, Regjering, Kommunestyrene, Helsedirektoratet, FHI og lokale kommuneleger og sykehus har håndtert Koronasituasjonen med tiltak for å begrense smitten i størst mulig grad, på en meget god måte. Det er også laget tilskudd og refusjons ordninger for å redusere de økonomiske konsekvensene som har hjulpet mange til å kunne drifte sitt foretak videre og kunne beholde flest mulig arbeidsplasser. Smitterestriksjonene har gitt at Norge som land har fått mindre smitte enn land vi kan sammenligne oss med og det er jo meget bra. Men smitterestriksjonene har vært svært merkbare for mange og det er spesielt negativt for de som lever av folk i sentrum, når det sosiale livet stenges ned og folket får beskjed om å holde seg hjemme i størst mulig grad.

For å feire en ny frigjøring og at livet igjen kan nytes i sammen med andre i sentrum, er forslaget at næringslivet, gårdeiere, kommunene og staten i Norge går sammen med om en idedugnad for sentrum på hvilke tiltak det skal være og setter i gang en idemyldring på gode forslag til feiringer. Og sammen lager planene ferdig og får opp en finansiering slik at en av de største og kanskje viktigste innsatsene for norske sentrum på mange år med en «Restart med Hurradager» kan gjennomføres som planlagt. Ta kontakt med ditt sentrumsselskap, organisasjon eller næringsforening og fortell at dette er avgjørende viktig for å komme «raskt på fote» for sentrum.

Da snakker vi om festligheter over flere uker og med deltagelse av næringslivet i alle former med handel, servering, tjenestesektoren, kulturlivet, idrettslivet, frivillige organisasjoner og lag, menigheter, korps, teatergrupper, markeder, festivalarrangører, konserter, utstillinger, osv, osv, i det hele tatt alle som vil vise seg frem og feire friheten i sentrum er invitert til disse sidene på non profit grunnlag.

Poenget er at gode forslag til Hurradager i Arendal kan være til nytte i Skien eller omvendt, forslag i Haugesund kan utmerket benyttes i Fredrikstad eller omvendt. Sentrum som setter seg sammen og lager idemyldring for sitt sentrum, kan jo hente gode ideer fra andre sentrum og gi videre sine gode forslag på disse sidene på @sentrumsfordel. Hvem som helst med tilknytning til sentrum i Norge er invitert til å komme med gode forslag.

Det kan også være dyktige reklamebyråer som vil lage utkast til felles PR med design for flagg, posters, annonsering, kataloger eller generelt design for sentrum som kan benyttes uavhengig av hvilket sentrum vi snakker om.

En slik dugnad er også positiv i seg selv, fordi da settes det fokus på mulighetene fremover, fremfor bare å grave seg ned i problemene. Det å finne sammen og lage noe positivt sammen som oppleves givende og morsomt er helt avgjørende i en mørk periode hvor det meste er stengt ned eller bare fungerer i liten målestokk.

Dine forslag på festlighetene legger du inn på @sentrumsfordel, liker gjerne siden og håpet er at flest mulig benytter denne non profit idebanken for alle norske sentrum.til gode forslag på en knallgod restart av sentrum etter Koronakrisen. Det trenger vi nå.

Norsk Sntrumsfordel

Lars Iver.

Porsgrunn 02.02.2021