Hydrologisk balanse med mindre vann enn normalt i magasinene gir øket pris på strøm

Norsk Sntrumsfordel

Minus på Hydrologisk balanse og alle energiråvarene har økt kraftig i pris. 

Det er ingen hyggelig lesning av dagens kraftpriser i Norge for tiden og produsentene har kontrollen på prisene på alle energi råvarer som øker. Jeg har et godt tilbud til deg om å delta i et kraftfond med forvaltning av Statkraft Energi, slik at alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte i alle Norske sentrum kan melde seg inn og hente inn fordelene som oppnås. Dette fondet har jeg forvaltet nå i 23 år for hele Norge og det er mange som har spart mye kroner å være med her. Klikk deg inn på sidene og det er egne sider for bedrifter og egne for ansatte. Fyll ut noen få opplysninger og klikk send.

Spar på strøm

NVE melder i sin ukentlige rapport om at vannmagasinene samlet i Norge nå i uke 28 er notert til 68.8% av fulle magasin og i 2020 var de 78.6%. Det vil si at vi nå er over på minussiden med Hydrologisk balanse med over minus 6 twh og med mindre nedbør enn normalt og det været vi har nå, så vil det dessverre forverre seg fremover. Plansjen fra NVE under her viser sort tykk strek er årets nivåer og smal sort strek er 2020

Magasinstatistikk – NVE

Dessverre så gir det utslag på høye og økte priser og uke 27 ble levert til 58.14 øre kw/t ekskl nettleie, mva, elavgifter og påslag. Omtrent samme prognose er det for denne uken uke 28. Prognosene sier at det skal leveres 3 twh mindre nyttbar nedbør denne uken og det betyr jo flott sommervær for feriefolket, men en «Blåmandag» for prisene etterpå.

Samtidig har alle Energiråvarer øket i pris, både kull. Co2, gass og olje øker i pris, slik at her er det opptil flere energiprodusenter som tjener gode penger for tiden.

Som jeg sa for en tid tilbake så har produsentene kontrollen og kan regulere ned produksjonen slik at tilbudet blir mindre og jeg sa også at på grunn av lite snø i fjellet dette året, vil det med en værtype vi har nå med lite nedbør bli selgers marked hvor prisene blir satt opp. Det er sånn det fungerer i et fritt marked hvor prisene blir bestemt av tilbud og etterspørsel. Når også Norge er en del av et europeisk marked, vil prisene også harmoniseres i forhold til blant annet tyske priser.

Midt i sommervarmen bør du bruke et par minutter og sikre deg en god Forvaltningsavtale på strøm for høsten og vinteren. Det er der høy pris pr.kw/t kan virkelig gi deg «svettetokter» Vi kjører etter målsettingen Spotpris eller lavere og avhengig av suksess på Strømbørsene greier vi stort sett å levere deg noe du er tjent med å ha som avtale på strøm.

Jeg har ikke så mange gode forslag for å kunne gjøre noe med markedet, annet enn å skru av alt du ikke trenger av strøm og satse på at det endrer seg med mye regn og god oppfylling av vannmagasinene utover høsten. Enkelte private husstander som har eget ildsted har sikret seg god ved til å fyre med utover og det er jo en måte å redusere forbruket av strøm.

Nå som vi da er på minus i Kraftbalanse i Norge minner jeg om at våre produsenter må slutte umiddelbart med å eksportere kraft ut av landet og sikre landets innbyggere vann til å produsere utover vinteren til en akseptabel pris. Dessverre har Norge bundet seg til en avtale i ACER hvor fri flyt av kraft  gjennomføres konsekvent i Europa og den som betaler mest får tilslaget.

 

Spar på strøm

 

Norsk Sntrumsfordelwww.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 14.07.2021

Lars Iver.