Kilowattimer, Gigawattimer,Terrawattimer og Megawattimer, hva er nå det da?

Det er litt sånn fagspråk med å definere blant annet strømforbruk, effekt, prisene i forhold til forbruket, nedbør og magasinfyllingene. De oppgis jo i termer som mange ikke vet hva er for noe og kan ikke sammenligne hva det konkret betyr for å se hele bildet. For å lage en enkel forklaring så legger jeg inn her en definsjon og forsøker å sette opp hva de konkret betyr i forhold til kjente størrelser.

1. Hvis du setter på en vifteovn med 1000 watt i en time har du forbrukt 1 kwh kilowattime. (h betyr da hour)

2. 1 gigawattime Gwh er en million kilowattimer. Det tilsvarer forbruket til ca 40 eneboliger

3. 1 Terrawattime Twh er en milliard kilowattimer. Drammen by har et forbruk pr,år på 1Twh og Oslo et forbruk på 9 Twh.

4. MW, Megawatt er 1000 kilowatt og brukes til å definere effekt eller forbruk av energi. På sommeren ligger effekten i Norge på drøyt 10 til 12.000 MW og på vinterer et sted mellom 18,000 til 23.000 MW. Det igjen henger da sammen med hvor mye som kan produseres eller eksporteres, fordi strøm er ferskvare og må forbrukes der og da.

Totalforbruket pr.år i Norge er i dag ca 135 Twh og husholdninger og næring bruker ca 65 Twh av dette, hovedsakelig til oppvarming og lys og industri/produksjonbedrifter/datalagring forbruker resten. Det er estimater på at forbruket fremover vil øke og da spesielt innen industri. Total produksjon i Norge var 145 Twh slik at eksporten ut av landet i 2018 var ca 8 Twh. Det forsvinner litt i ledningsnettet underveis til forbruker.

NSF/Lars Iver.