Kjærnekraft i Frankrike gir frykt for øket strømpris i Norden.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Det finnes stadig på nye områder og hendelser i tradingen av kraft og denne gangen var det frykten for at 6 store Kjernekraftverk i Frankrike skulle legge ned driften i vinter, som ga prishopp her i Norden fra helgen og et par tre dager. I dag meldes det at det sannsynligvis ikke blir slik og prisene justeres nedover igjen. Det som det kan spørres om er om vi kan beholde en ordningen med Nordisk marked for kraft og at vi i Norden ikke blir prisgitt andre store land med nivåer og bevegelser som egentlig er helt utenfor produksjon og forbruk av vannkraft her i Norge og Sverige. Det som skjer er at prisene kan justeres til felles høyere priser som nå hvor Dansk prisområde har blitt koblet sammen med Tysk og Nederlandsk prisområde.

Det kan være forståelig at oljeprisen stiger når det er terroraksjoner på store oljeanlegg i Arabiske land, men isolert sett betyr oljeprisene mindre for strømprisene, men påvirker jo bensin og diesel prisene i stor grad.

Magasinfyllingen stiger i Norge og er i dag notert til 81.2 % av fulle magasin.  Samme notering samme tidspunkt i fjor var på 69.8% men det var en helt spesiell tørkesommer som var skyld i det i 2018. Vi ligger da omtrent på medianverdiene og har vel for første gang i år et lite overskudd på kraftbalansen. Spørsmålet er om produsentene vil se det an noen uker og se om det fylles ytteligere opp med nedbørsenergi, høyne vannverdiene eller produsere mere.

Prognosene fremover for øket magasinfylling ser ut til å være positv med levert kraft til magasinene med opp mot 10.3 twh neste 10 dgr, mot normalt 6.8 twh.  Det er en nedgang i prisene på Co2 handelen og gassprisene, samt at det leveres litt mindre vind neste dager og det betyr høyere spotpris på kontinentet.

Systemprisen i dag er notert til 35 øre ekskl mva, nettleie og avgifter, men spotprisene for No 1 og 2 er noe lavere nortert til 29 øre. Konsumet øker noe fordi det blir kaldere og er notert i dag i Norge til 14.656 mwh/h. I sommer var vi nede i 11.000 og til vinteren med sterk kulde ligger den over 20.000

Prisene på det finansielle marked på Q4/2019 er satt til 38 øre og Q1/20 er satt til 42 øre ekskl mva, nettleie og avgifter.

Vi ser etter et tidspunkt hvor magasinene fylles enda mere opp, da blir det større kjørevillighet fra produsentene og prisene derfor reduseres, slik at vi kan vurdere å sikre inn vintermånedene til en fast pris, for deretter å gå tilbake til spot pris på våren og videre. Men da må vi vite hvor mye vi eventuelt skal bestille til alle medlemmene i kraftfondet. Som før er det alle sentrumsaktører med gårder og foretak i alle Norske sentrum og alle ansatte i alle Norske sentrum, med sine private hus og hytter som kan melde seg inn. Gjør det med en gang, så teller du med i bestillingen på en strømpris som må oppleves å være gunstig for vinteren. Forvaltningskraft fra Fjordkraft med de prisene vi oppnår i markedet via NSF Kraftfond har gitt besparelser for mange gjennom over 20 år for næringen og private i mange Norske sentrum.

Kopier linken og legg den inn for å finne blokkene med innmeldinger.  https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

www.norsk-sentrumsfordel.no

Se på menyen i høyre hjørne på siden og les om tilbudet og mulighetene for sentrum.

Porsgrunn 18.09.2019

Lars Iver.