Kjøpesentra i Norge vil redusere på handel som en følge av omstruktureringene innen varehandel

Takk til Virke for meget god konferanse på viktig innhold og gode innspill.

Som medlem av Virke har jeg har fulgt en spennende og god konferanse digitalt denne uken med inviterte gjester som har stor kompetanse og erfaring.  Hver dag denne uken har det vært sendinger digitalt om flere svært viktige temaer. Temaene i stor grad ønsker å sette fokus på er Handel inn i fremtiden, Snuoperasjoner og restrukturering og Morgendagens utfordringer. Takk til Virke for meget bra gjennomført konferanse og vi tar gjerne flere slike innspill fremover.

Stor enighet om trendene fremover med fokus på endringsvillighet fremover

Mens det for et par år siden var en viss uenighet om veivalg videre og hvordan nye trender og digital utvikling ville slå ut fremover, er det i dag en samlet enighet av alle at vi står midt i et epokeskifte både for varehandelen, men også for nye samfunnsendringer og kundeadferd som bare vil skyte fart og gi store endringer for alle. Det går igjen når en hører på at begreper som Bærekraft, Grønt skifte, Miljøgevinster, Gjenbruk, Sirkulærøkonomi, Digitalisering, Netthandel, Endringsvillighet, Betalingsløsninger, Sømløse kundetilbud, Handle lokalt, vil få og har allerede en ny plass i både varehandelen, byutviklingene og samfunnsutviklingene som var utenkelig bare for få år siden.

Hvordan hente inn kunder og gjester med stadig større konkurranse.

Spørsmålene som stilles og svarene som gis er i stor grad rettet mot tre ting, det ene er endringsvillighet i forhold til nye betingelser for samfunnsutvikling med fokus på miljø og med det konkurransen for å hente inn kunder og gjester og det andre er tempoet for teknologisk og digital utvikling og det tredje er, finnes det mulighet for å drive med lønnsomhet og fortjeneste i nye måter å drive på? Netthandelen tar stadig nye markedsandeler og nye multinasjonale meget sterke aktører som Amazon er i ferd med å etablere seg ikke bare med varesortiment, men hele verdikjedene også på tjenestesektoren. Frykten for det ukjente er tilstede, men Netthandel er kommet for å bli og slik det i dag gjøres fra mange er å konkurrere om kundene og selv bruke Netthandel, enten som et utstillingsvindu eller konkret handel på nettet og kombinerer det med fysisk etablering av forretning, gjerne i sentrum. Selv de større Netthandelsforetak legger nå inn fysiske utsalg som kompletterer bildet overfor kundene.

Koronasituasjonen er medvirkende faktor til fortgang i endringene, men nye regimer og ny epoke har ligget i korta flere år nå. 

Bak spørsmålene, innspillene og modellene fremover, ligger selvfølgelig også Korona som et bakteppe og effektene av denne har gitt at flere av faktorene er i stor endringene, blant annet Netthandelen som har fått enda større fart og flere spør da om det noen gang blir «normale tilstander» igjen. Spesielt har netthandel øket stort nå i disse Koronatidene, men som en positiv effekt har stopp i svenskehandel og feriene lagt til Norge gitt positive tall for flere bransjer fra mars og utover sommeren. Spesielt har veldig mange pusset opp hus, hjem og hytte og det gir gode forhold for byggevaremarkedet og interiør. Svaret på om vi kommer tilbake til «tidligere normaltilstander» var entydig nei, utviklingen går fremover ikke bakover og den næringsaktør som vil være med videre må vektlegge i stor grad å forholde seg til en ny epoke og nytt regime på flere områder som vil være den nye normalen. Samtidig sies av flere at noe som har vært gyldig i alle år, nemlig ekstra service, kvalitet og kunder og gjester som viktigste person, er enda mer viktig fremover. Det sies også at det må inn eiere, styrer og ledelse i foretakene av folk som vet hva de snakker om og vet hva kunder og gjester er for noe.

Vil Kjøpesentra og delvis også de store kjedene etablert der få tøffe tider fremover og må endre seg vesentlig.?

Flere av innleggene og samtalene dreide seg om mulighetene for å etablere og drive både næringsvirksomhet og for gårdeiere å kunne leie ut sine arealer. Det ble satt fokus på hvor er det utviklingsmuligheter og vil alle Kjøpesentra i Norge fortsatt ha en så stor andel av leietagere som de har hatt. Andelen av Kjøpesentra i Norge er verdens største og flere av de store kjedene har jo tradisjonelt lagt seg inn der med store arealer. Når Marianne Håkonsen i Varde Hartmark som i stor grad har jobbet med utvikling av kjøpesentra i mange år sier at det vil endres i stor grad og transformasjonene vil skje fra de som overlever videre vil ha vesentlig mindre areal pr, butikk og det ledige arealet vil da bli fylt opp med opplevelse, underholdning, servering, treningssentre, tjenestesektoren generelt. Utfordringen vil da bli at det kommer færre ordinære kunder på dagtid, når tilbudet innen butikkhandel reduseres i sentra og at brukere av opplevelse i stor grad bruker kveldene og helg til opplevelse. Når hun sier at etterspørselen til å leie i kjøpesentra er i stor grad minkende og at 70 kjøpesentra i Norge kan forsvinne fremover, forstår de fleste at situasjonen er dramatisk for alle næringsaktører og hele apparatet bak.

Lokal handel, service, servering og tjenester kan være vinneren fremover.

Noe av det som gikk igjen var lokal handel som vinner fremover og det å bruke sitt nærmeste lokale tilbud til handel, service, servering og tjenester generelt var poengtert som fordel både for Grønt skifte, men også for å kunne skape bærekraft for samfunn og næring. Hvis jeg da skal driste meg til en konklusjon på det området vil jeg si at sentrum i alle Norske byer, sammen med sentra beliggende i sentrum har fremtiden foran seg, gitt riktige grep med innovasjon og fornyelse.

Bildet fra City Syd er bare tilfeldig valgt som generell illustrasjon på kjøpesentra i Norge.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.