Konsulentbistand når du trenger noen utenfra til å se mulighetene.

Jeg har vært så heldig over mange år å fått besøke veldig mange Norske sentrum og samtalt der med både næringslivets folk, sentrumledelse, gårdeiere og politisk ledelse i kommunen. Mange har planer og ser mulighetene for sitt sentrum på en god måte, mens andre har kommet inn i en dårlig sirkel hvor det skjer lite av både fornyelse, vitalisering, nybygging, etablering av nye foretak, boligbygging, aktiviteter og arrangement.

Samtidig er det slik nå at alt endres både for næringsdrift, sentrum som arena og folks adferd og det som var sannheter overfor et marked tidligere blir det ikke lengre. Det meste handler om synlighet på digitale plattformer og enten så er du/dere der, eller så blir du borte. Det som er poenget da er at noen i sentrum kan være dyktige og ser fremtiden for seg og sitt, men det er et felles sentrum på synlighet,innovasjon og vitalisering som avgjør suksess eller ikke. Det gjelder både næringsdrivende, gårdeiere og kommunen som tilrettelegger for sentrums utvikling på mange områder.

Det oppleves av mange slik at en gleder seg for det som skjer, men mener selv at potensialet er mye større for sitt sentrum og forstår ikke hvorfor ting ikke lar seg realisere raskere og med tilslag fra investorer, utbyggere, næringsutviklere og fra markedet generelt. Se i bunnen av denne artikkelen for muligheten av å skaffe deg innspill for ditt sentrum.

Sentrum og næringslivet totalt sett er inne i store endringer, hvor en bryter opp mønster slik det har vært og det gir seg utslag i endret forbruksvaner, endret samfunnsforhold og endret syn på hvordan livet også i sentrum skal leves og utformes.

Sentrums fremtid trues av mange faktorer og en kan sikkert grave seg ned i problemene, men de som velger å se mulighetene med Grønt skifte og endret samfunn på mange forhold, vil kunne ved å samhandle og finne mulighetene sammen være i front på Sentrums store attraktive utvikling videre.

Sentrum har i mange år overlatt det meste av Byutvikling og næringsutvikling til arkitekter, byplanleggere i offentlig administrasjon, proffe utbyggere og investorer og mange gjør en utmerket jobb innenfor det som er deres fagområde og ideologi, men desverre er det delvis glemt at det er noen som skal være der i sentrum og drive lønnsom virksomhet der med kunder og gjester. Noen må snakke for de som har kunder, gjester og leietagere i byen og min tilnærming til området er sett fra næringslivets side. Det er ubetinget fornuftig også å se på om selve grunnlaget for å drive lønnsom næring i sentrum er og vil være tilstede i de planene som en jobber med og som det i hovedsak er fagekspertisen som legger frem planene og våre folkevalgte som vedtar tilsynelatende fornuftige planer, men desverre i endel tilfeller uten nødvendig kommersielt innhold. Det sies at sentrum nå fremover skal inneholde mest av Opplevelse, kultur, aktiviteter og morsomheter og det skal det selvfølgelig også gjøre, men selve hovegrunnlaget for å kalle seg sentrum og ta del i en progressiv utvikling ligger i sterk videre utvikling av Handel, service, tjenester og servering. Det er det som akkumulerer masse folk til sentrum og gir attraktivtet og fremtid for byen.

Det forsterkes av at staten gir bort endel milliarder kroner i såkalt Byvekstmidler og de pengene vil selvfølgelig ethvert sentrum gjerne ha til seg, men kravene fra staten på hvordan da sentrum skal utformes gir desverre da store føringer på at kunder og gjester velger bort sentrum og reiser til eksterne kjøpesentra for handel med egen bil. I veldig mange mindre og mellomstore byer bor det nesten ikke folk, slik at det å få på plass flest mulig leiligheter i sentrum  er et av grepene som må være på plass for å lykkes.

Etter å ha jobbet sammen med kommune, fylkeskommune, stat, gårdeiere og næringslivet generelt i mange år, har jeg nå sett en utfordring i å kunne tilby assistanse til Norske sentrum på vitalisering og kartlegge utfordringene og forhåpentligvis få partene i sentrum til å selv finne nye løsninger og muligheter.

Hvis det etter første besøk gir mening til å videre avtale konsulentarbeide i ditt sentrum, så tar vi det derifra med eventuelle avtaler om det.

Ta kontakt på email til larsil@online.no eller tlf. 91190620

Se og klikk deg inn på menyen øverst på siden og les flere artikler om sentrum og mulighetene.

 

Lars Iver Larsen. Norsk Sentrumsfordel.