Kronekursen i forhold til Euro som prisfaktor på strøm er visst den eneste som nå gir oss lavere pris?

 

 

Norsk Sntrumsfordel

 

Kronekursen som styrkes gir deg fordel på strømprisen.

Kronekursen styrker seg i forhold til andre valutaer og henger vel sammen med at Norges Bank satt opp rentenivået i forrige uke. I og med at strøm handles i Euro, gir det den effekten at prisene når de omregnes til N.kr gir en fordel for oss for kjøp inn til Norge, men dessverre også den bakdelen for vår industri som skal selge varer ut av landet. Eller hvor er Slagsvold Vedum som var «høy og mørk» i valgkampen og signaliserte sterke grep for å få ned strømprisene straks? Tokke Kommune selger Konsesjonskraft til sine innbyggere til spotpris pluss påslag på 3,5 øre og har satt et pristak på levering av strøm på 50 øre pr. kw/t inklusive mva. Og tjener godt med penger på den ordningen. 

En stygg affære på strømprisene ble sagt allerede i sommer.

Allerede i sommer skrev jeg her på disse sidene at prisnivåene for vinteren kunne bli en stygg affære, fordi det var alt for lite tilsig til vannmagasinene, dekningsgradene for vannmagasinene falt stort for hver uke og prisnivåene på andre kraftkilde økte også oppover. Når da det gis signaler på at Co2 avgiftene skal økes på alle typer av kraftproduksjon uavhengig av om vannkraft er fri for co2, kull, olje og gass øker formidabelt oppover, samt at vi eksporterer kraft ut av landet både på gamle og nye kraftkabler, så får det den effekten at prisene på strøm går helt av hengslene og er pr, dato helt uakseptable både for industri, næring og private hus.

Sluttsummen på fakturaen gir at næring og private må stenge ned.

Når prisnivåene kommer opp i over 2,5 kroner kw/t inkl, strøm, nettleie og avgifter, så viser jo det delvis at markedskreftene tar styringa, noe som er forståelig , men også at våre myndigheter med kommunene og staten som i stor grad eier kraftprodusentene i Norge, hiver seg på og øker avgiftene slik at sluttsummen for strøm blir for mange ikke mulig å takle og må redusere driften, stenge ned deler av områdene eller sitte å fryse i en kald norsk vinter. Næringslivet har basert seg i stor grad på elkraft og kan bare ikke tilby kalde lokaler til sine kunder og gjester.

Økte skatter og avgifter ordner det meste?

Det kan se ut til at det er en villet politisk situasjon, ikke at det kommer for lite nedbør til magasinene, men at avgifter og skatter innen feltet øker og skal enda økes fremover. Det er tydeligvis noen som mener at det meste kan ordnes med økte skatter og avgifter. Det som ligger bak er myndighetenes ønske om å harmonisere prisnivåene på strøm med kontinentet, krav om miljøavgifter for å redusere klimagasser og en generell tafatthet for å sette noen krav til rammer for hva strøm produsert med vannkraft skal koste til forbruk her i Norge.  Kravet nå er å minst halvere nettleie og avgifter omgående, samt gi beskjed til produsentene om at det ikke skal eksporteres kraft når vannmagasinene samlet viser under medianverdier. En annen modell er å sette et pristak pr, kw/t inkl. mva, som fakturaen skal lyde på inklusive strøm, nettleie og avgifter generelt, og la markedet bestemme alt under f. eks. 1 krone pr. kw/t. inkl alt. Når da prisene faller så kommer det kundene til gode direkte og når den øker så stopper den ved pristaket.

Vannmagasinene er nå på det laveste nivå siden 1995.

Dagens dystre situasjon er at vannmagasinene er målt med laveste verdi målt i perioden 1995 til 2020 og det er jo skremmende med tanke på vinterens priser. Det kan bety at vi avslutter året med 60 % dekning i forhold til i fjor med 80% dekning. Det skal komme mye nyttbar nedbør fremover som regn for å rette opp noe av den mankoen. Når det blir kaldere og det legger seg snø, blir den ikke regnet inn i vannmagasinene eventuelt før til våren og med smeltevannet.

Prisnivåene er ulike avhengig av hvor i landet du bor og virker, fordi Sør Norge har en vesentlig dårligere magasinfylling og vesentlig høyere pris enn Nord Norge og forholdet er slik at det er dårlig overføringskapasitet mellom landsdelene og produksjonen må da selges vesentlig billigere fra Trondheim og nordover. Dagens ekstremnotering for Oslo, Kr, sand og Bergen er 146 øre netto pr. kw/t ekskl. nettleie, avgifter og mva. Det kommer inn mer vindkraft på kontinentet nærmeste dagene som vil gi noe fallende pris også i Norge. Men hovedspørsmålet er Hvor er det blitt av Slagsvold Vedum etter valget?

Holder våre folkevalgte på tinget oss for narr, eller vil de ta gode grep for å få ned strømprisene?

Det var noen signaler fra enkelte partier og folkevalgte på tinget i valgkampen på at nå skulle det tas tydelige grep for å få ned prisen på strøm for alle i Norge, men da er det tre muligheter nå, enten så greier de ikke å få det til, det var en bløff for å få stemmer eller de egentlig ønsker at prisnivåene på strøm og skatteleggingen skal fortsette og til og med økes. Vi får gi de noen uker til i en ny Regjering og Storting, men nå brenner det og vil spre seg raskt en stor misnøye som vil ende opp med mistillit fra folket og næringslivet.

Her er et godt tilbud til deg som driver næring, er gårdeier eller jobber i alle norske sentrum.

Norsk-sentrumsfordel har hatt i 23 år et oppegående strømfond NSF Kraftfond, som er basert på Spotpris eller bedre, med Forvaltning av Statkraft Energi. Det er rettet mot næringsdrivende, gårdeiere og private i alle norske sentrum som ønsker å være med her og få fratrekk på fakturaen for gevinsten som eventuelt hentes til fondets medlemmer. Alle strømselskap kjøper strøm til samme pris på Nordpool, slik at hvis du får noen usannsynlig gode tilbud fra enkelte strømselskap, så er det sannsynligvis en pris du får slite med etter en kort introduksjonsperiode, hvor påslaget da skal dekke inn det de har tapt. Sjekk våre nettsider og meld deg inn. Det er ingen medlemsavgifter og du er kunde direkte i Fjordkraft, men avregnes i forhold til forbruk etter den prisen vi oppnår med den beste forvaltningen du kan finne. Her er linken til både bedrifter og private:

Spar på strøm

www.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 19.10.2021

Lars Iver.