Kroner spart er like gode som kroner tjent. NSF Kraftfond for alle Norske sentrumsaktører.

NSF logo transparentFjordkraft logo 50%

 

Kroner spart er like gode som kroner tjent. Strøm levert til spesialpris fra NSF Kraftfond til alle Norske Sentrums aktører og ansatte. Slå til og meld deg inn sammen med alle Norges sentrumsaktører som vil spare på utgifter.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

I disse koronatider med stor usikkerhet på mange områder, gjelder det å se på alle avtalene du har og bytte raskt til nye som du sparer penger på. Et spesialtilbud du bør avgjort vurdere omgående er å bytte strømleveransen til NSF Kraftfond, som gir deg effektiv forvaltning av strøm og det som oppnås av fordeler kommer til fratrekk på strømregningen din.  Fondet har fungert i over 20 år og er laget for alle sentrums næringsdrivende og gårdeiere i hele Norge, samt alle som jobber i sentrum med sine private hus og hytter i alle Norske byer og tettsteder.

Vi har gått under spotpris de fleste av disse årene og veldig mange har spart mye kroner på å være med her. NSF Kraftfond har avtale med Fjordkraft som en av de største og meste seriøse strømleverandører i landet og du er kunde der direkte, men avregnes på din faktura etter det NSF Kraftfond oppnår av priser på børsen. Vi nyter da godt av samme netto pool innkjøp som Fjordkraft selv kjøper strøm inn til seg selv for videresalg. Norges beste forvaltere vurderer fortløpende hver time innkjøp fremover året og neste år på kvartaler etter hva de anser som gode kjøp og salg på strømbørsen. Pr. i øyeblikket er strømprisene generelt svært lave fordi kraftbalansen er meget god, men det som er utfordringen består i å sikre inn for kvartalene fremover og særlig for vinteren som kommer, til en konkurransedyktig pris og lavere enn hva som tilbys i markedet og bedre enn tilsvarende poolavtaler for grupper.

Det ligger innmeldingsblokker på www.norsk-sentrumsfordel for både bedrifter og private og det er gjort på 2 minutter på fylle den ut, trykke send og Fjordkraft ordner resten. Stadig flere ser at dette er noe de ønsker å delta i og spare penger på strømmen fremover.

Her ligger linken til stedet hvor du får info og melder inn personalia, adresser, org, nr, for bedrifter, målernummer etc.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.