Lars Iver,vær pensjonist nå og hold kjeft.

Lars Iver, vær pensjonist nå og hold kjeft.

En del av dere vet at jeg har holdt på som jobb og som verv med Byutvikling og Næringsutvikling i ulike leder roller stort sett hele livet. Det har blitt noe langt mere enn bare en jobb og ligger vel tett opptil å kalle det for delvis hobby. Det har i alle år vært en utsøkt glede å få lov til å drive med det en har hatt og har interesse for og i en del forhold og saker har det det lykkes med å få gjennom positive endringer til beste for næringslivet i sentrum. Jeg har da etter at jeg sluttet i Porsgrunn Min By og er bare deleier av det selskapet, aktivert et eget selskap Norsk Sentrumsfordel som driver med omtrent det samme og henvender meg til alle Norske sentrum med bistand og innspill på saker som er viktige i å fremme sentrum som det mest attraktive sted for alle til alt. Noen må snakke næringslivets sak felles for Norske sentrum. Jeg jobber blant annet med et eget NSF Kraftfond som via Fjordkraft leverer strøm til alle Norske sentrums aktører og ansatte med effektiv forvaltning. Jeg har da tilknyttet selskapet med medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke, for å få faglig tyngde i saker som frontes og har gleden av å pleie kontakt med flere av de sentrumsbyene som finnes i Norge.

Når jeg sier sentrum generelt, så er det av to grunner, fordi jeg har fått lov til i en årrekke å ha kontakt med og tidligere besøkt mange sentrum i hele Norge som styreleder i Norges felles organisasjon for bysentrum og har sett at det gjøres en veldig bra innsats for den felles arenaen som vi alle setter stor pris på og definerer vår identitet i stor grad. Dernest fordi sentrum har i de senere år møtt på store utfordringer i og med at svært mange kommuner har praktisert Byspredning på de elementene som et sentrum med fordel samfunnsøkonomisk bør ha som sitt domene. Jeg har da ikke glemt de store utfordringene som næringslivet har nå på området digitalisering og å være villig til endringer innen grønt skifte. Koronakrisen dette året vil det ta lang tid og mye kreativitet for å komme over og den prosessen ønsker jeg å være med i med gode forslag.

Noen mener da at Lars Iver nå omsider bør være pensjonist 5 år på overtid og ikke legge seg opp i forhold og saker som går på Byutvikling og Næringsutvikling.  Det viser seg at det går ikke og jeg kan ikke begrunne det med annet enn den gamle sirkushesten lukter manesjen fremdeles og vil være med i travet.  Jeg har derfor funnet ut at jeg likegodt fortsetter for fullt i mitt nye selskap og når jeg legger ut innlegg som opptar meg i innhold, på mine egne digitale plattformer eller på skriver innspill på mitt selskaps nettsider, så gjøres det i beste mening og må ikke misforståes at jeg representerer andre tidligere tilknytninger.

Så da må du «slite med meg» enda mange år, såfremt helsa holder og jeg er oppegående i hodet. Selv finner jeg at dette gir meg veldig mye tilbake og jeg kan ikke tenke meg en situasjon uten å ha «opptil flere jern i ilden» Dess flere jo bedre.

Kontakt meg gjerne og du finner meg på:

www.norsk-sentrumsfordel.no

@sentrumsfordel

larsil@online.no

Mobilnr: 91190620