Levende og Attraktive Bysentra- Offentlig-privat samarbeid og partnerskap.

https://www.norsk-sentrumsutvikling.no/wp-content/uploads/2019/04/Offentlig-privat-samarbeid-om-sentrumsutvikling.pdf

Det jobbes fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet med å finne nye bærekraftige modeller for å ytterligere høyne vesentlig attraktiviteten i Norske bysentrum, hvor det nå først skjer en omfattende innhenting av tallgrunnlaget på omsetning i svært mange Norske sentrum, men påfølgende analyse av hvorfor det er slik det er og kan ulikhetene forklares med vilje,lyst og aksept av lokal privat/offentlig samarbeid og viser resultatene at noen har lykkes bedre med slik innsats for sitt sentrum enn andre og hvorfor det?

Tallgrunnlaget for omsetning innen handel, service, tjeneste og servering,fordelt på antall innbyggere i kommunen gir en meget god indikator på hvor mange som bruker sentrum, hva de legger igjen av kroner på ulike bransjer og hvor mange som bruker diverse eksterne områder og en analyse av hvorfor det er slik det er.

Når tallgrunnlaget og status er tatt, ønsker KMD å få innspill fra så mange som mulig på hva er da mulighetene fremover og vil gjerne støtte opp om lokale initiativ for å finne de beste redskapene for samhandling lokalt i Norske byer. Det er pekt på at de nå ser for seg muligheten av å få innført noe de kaller En frivillig BID ordning, som i hovedsak er en prosjektorganisasjon hvor partene i sentrum selv fremmer, vedtar, finansierer og utformer sine egne planer til fullføring. Noen av oss har jobbet med slike planer i flere år og nå ønsker departementet å utfordre partene i sentrum til en ny modell for samhandling i Norske sentrum Det er meget bra.

Tallgrunlaget blir offentliggjort etter en høringsrunde som er avsluttet nå og antatt slipp av tallgrunnlaget skal være medio juni. Deretter vil det settes hovedfokus på videre grep for Norske sentrum på Sentrumskonferansen i Bodø til høsten.

Dette initiativet er spennede og svært bra blir tatt og mange bysentrum bør være med på denne jobben for å finne beste mulighet til revitalisering, nybygging, byfornyelser, nye byrom, etablering av leiligheter, kultur og aktivitet og ikke minst tenke attraktivitet for kunder og gjester til sentrum. Som KMD sier så beveger vi oss inn i en langt større konkurranse situasjon hvor folk får enda flere muligheter til å velge former for handel og service. Da er det svært viktig at partene i sentrum ser mulighetene fremover og gjør de rette grepene sammen.

Vedlagte Powerpoint presentasjon ble lagt frem av Kristin Omholt-Jensen i KMD og gir noen svært gode føringer for en plan som vi har ventet på i mange år i Norske sentrum.

NSF/Lars Iver.