Likt parkerings regime uansett på både offentlig og privat eiendom. Konfiskering?

Parkeringsregime felles og likt for både offentlig og private eiendommer er hva ny regjering sannsynligvis vil komme opp med forslag til ny lov, som egentlig konfiskerer privat eiendomsdrift. Hva med å innføre en felles ordning på samme betingelser som Kjøpesentra har i dag med 3 timer fritt og deretter avgift på dagtid? 

I flere av de politiske miljøene både på stortinget og i kommunene har det i flere år vært diskutert å fremme et lovforslag om at kommunene selv kan vedta og regulere parkerings vedtektene for hele distrikt eller hele kommunen, slik at de blir samordnet regelverk og likt regime både på offentlige og private plasser. Det kan vel sies at dagens regjering siste 8 år har konsekvent avskrevet en slik ordning, med begrunnelse i at Privat eiendom som står sterkt i Norge og at Staten som sådan ikke skal intervenere i å konfiskere fordelelene for å drifte private eiendom.

Forslaget ble sist fremsatt av Espen Barth Eide på siste AP landsmøtet og hadde der flere som mente det var en god løsning med ett felles regime innen hele distriktet. Begrunnelsen var å få redusert biltrafikken med mulig miljø gevinst og fjerne ulikheten av forskjellig parkeringsregime på kjøpesentra i forhold til sentrum og å hente inn parkeringsavgifter generelt. Det er nå engang slik at private sentra og varehus fysisk eier sitt eget område og kan selv fritt skaffe seg konkurranse fordeler med god gratis parkering overfor kunder og gjester, noe de også gjør i stor grad.

Lovforslaget vil sannsynligvis også omfatte regulering på privat parkering på privat grunn, også på ansattes parkering med dertil avgifter til kommunen.

Sånn sett kan et nytt forslag med ett felles regime uansett hvor i distriktet, oppleves umiddelbart å være til fordel for sentrums kunder og gjester og med det næringslivet i sentrum, som i mange år har hatt folkevalgte som setter parkeringsregimet i sentrum med avgifter og begrensninger på tid, som utgjør en konkurranse bakdel i forhold til Kjøpesentra.  Begrunnelsen for å ha strengere regime i sentrum sies å være for å få sirkulasjon på plassene, begrense bruken av bil i og til byen og for å kunne har gode inntekter til kommune kassa.

Det forslaget som nå sannsynligvis vil fremmes som en ny lov, med felles regime i distriktet kan da oppleves å være for å fremskaffe «Like dårlige betingelser for alle parter»

Spørsmålet som da må stilles er om det i stedet burde være vedtatt en ny ordning som fremskaffer »Like gode Betingelser for alle, hvor dagens ordninger på Kjøpesentra også innføres i sentrum. Det vil i stor grad si at det innføres ordninger med en viss tid på dagtid fritt uten avgift, f, eks 3 timer og deretter lik avgift videre.  Da hadde de fleste kunder og gjester hatt den tiden de trenger for å få gjort det de skal og sentrum kan få nye gode betingelser som gjør at de konkurrerer på lik linje med Kjøpesentra.  Egen parkering og ansattes parkering på egen privat plass ser de fleste blir ordninger som må defineres som svært utilbørlig inngripen med eventuell ny lov fra det offentlige overfor privat eiendom.

Da gjenstår det å se om den nye regjeringen vil komme opp med nye forslag til ny lov på området og på den måten begrense eiendomsretten i Norge. Det bør bli mange som sier sterkt i fra og egentlig trodde jeg at Senterpartiet hegnet om privat eiendom og retten til å disponere den slik de ønsker.?

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 05.10.2021