Motkonjunktur tiltak i landet må settes inn omgående for å hindre kollaps i økonomien.

Det er og vil bli utover dette året og neste år unntakstilstand for mange personer, familier og SMB næringsliv, fordi økonomien i landet går helt av skaftet og alt øker dramatisk. Det kan se ut til at vår regjering og flere av partiene på tinget som har påvirkningsmuligheter for å redusere de negative effektene har akseptert at det meste skal gå «sin skjeve gang» videre. Det betyr at mange sliter enormt for å «holde hodet over vannet» og flere greier det ikke. Motkonjunktur tiltak som monner er veien å gå straks.
Joda det er flere som riktig sier at vi må få ned forbruket og på den måten få inflasjonen ned til et akseptabelt nivå, men det er bare en liten del av en fasit på hvordan landets økonomi fungerer i forhold til privatøkonomi og bunnlinja til SMB bedriftene, som begge får kastet konsekvensene «midt i trynet». Det er økonomiske tiltak fra våre myndigheter for å straks redusere utgiftene på vesentlige punkter som virkelig teller og monner. Når vår regjering og noen av våre partier refererer til at deler av industrien og større foretak går bra i Norge og at staten tjener grovt med penger til statskassa, så er det fordi de opererer innen bransjer som energi, olje, gass, strøm, fisk, eksportbedrifter eller er leverandører til disse bransjene.
I en slik Unntakstilstand for de private og SMB bedriftene må det unntak til for de nærmeste årene og å lage Motkonjunktur tiltak er bare et must omgående. Slik Markedet nå styrer må den få effektive korrigeringer fra staten, slik at vi kommer igjennom denne stormen uten for mange «forlis». De av våre folkevalgte som forstår og handler straks får ny tillit og de som bare nå sitter stille og håper på det beste, vil velges bort.
1. Sett prisen for strøm til alle med norsk adresse til det snitt nivået det var siste 10 år før 2020. Ca 50 øre kw/t inklusive nettleie og avgifter, som et pristak er med på å få ned inflasjonen i stor grad. Ta tilbake kontrollen helt på energiområdet og vi eier jo sammen nesten all produksjon av kraft i landet og vil ha dette levert til selvkost, slik det har vært siste 100 år som en stor fordel for alle.
2. Pålegg alle kommuner å oppheve eiendomsskatten straks. Staten får heller kompensere noe av bortfallet for kommunene.
3. Juster målsettingen inntil videre for prisstigningen på årsbasis til 3 %, som Norges bank nå styrer renta etter et nivå på 2%. Når alle ser at prisstigningen og inflasjonen dessverre nå vil bli vesentlig høyere enn dette så må det strakstiltak til for å hindre øket rente og en krone som har mistet mye av sin verdi i forhold til andre valutaer.
4. Gi bankene beskjed om å justere på nivåene for tilbakebetaling av gjeld med økte 10 til 20 år og gi de mandat i langt større grad til på forespørsel å gi avdragutsettelse inntil videre på lån.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Porsgrunn 15.05.2023
Lars Iver.NSF logo transparent