Helseforskriften på Corona smitten gir næringslivet store utfordringer

Effektive tiltak må straks iverksettes for å gi næringslivet muligheter til å overleve.

Det ble presentert omfattende tiltak i går for å hindre smitte av Coronavirus i befolkningen og det er første prioritet å få bukt med smittekildene og hindre at det sprer seg uten kontroll i samfunnet. Det er stor oppslutning om Helsemyndigheter,staten og kommunene som setter inn svært omfattende tiltak for å bekjempe en pandemi, i øyeblikket ute av kontroll. Det kan dessverre bety en omfattende permitering av ansatte og mange foretak som ikke greier å komme gjennom en slik periode. Det derfor helt nødvendig å trå til med strakstiltak for næringslivet for å hjelpe til så godt som mulig.

Det er ikke gitt noen å forutsi hvor lenge slike tiltak med stengning av skoler og barneghager, forbud mot å arrangere samlinger,idetts og kulturarrangement av en hver art, møter,reiser og treff er avlyst, utenlandreiser skal ikke skje og de som har vært utenlands blir satt i karantene. Serveringsteder, utelivet, puber, overnattingssteder som serverer mat,kan holde åpent men må sørge for at det er minst 1 meter mellom hver gjest i lokalet, noe som er problematisk og for mange tilnærmet umulig. Når kulturlivet med forestillinger og arrangement ikke er på plass, så faller også gjestene til servering bort i stor grad. De to elementene henger nøye sammen og da spesielt på kveldsøkonomien. Når bedriftsreiser skal begrenses og mange vil ha hjemmekontor, faller også behovet i stor grad for overnatting bort på hotellene.

Varehandelen har også åpent, men rammes av en generell stor tilbakeholdenhet fra kundene som også i stor grad må greie seg med mindre tilgjengelige kroner når de er permitert.

Hvis dette varer så lenge som Helsmyndighetene sier, over flere måneder vil det bety at det er unntakstilstand for næringslivet og effektive tiltak må settes inn for å avhjelpe situasjonen. Flere foretak utenom dagligvare melder allerede om at de har maks 10 til 20% av ordinær omsetning nå og det kan betyr kroken på døra i løpet av kort tid for mange. For dagligvare sin del er det rene Julehandelen med hamstring, fordi folk tror at det vil bli mangel på slike varer, noe som er helt usannsynlig. Når folk ser at det fylles opp igjen med dagligvarer fortløpende, forsvinner nok frykten for at det skal gå tomt.

Det betyr at næringsdrivende umiddelbart må ta kontakt med utleier og be om en sterk reduksjon av leiebetingelser frem til pandemien er over. Ta umiddelbart en prat med banken din, forklar situasjonen og sett opp sammen en plan for våren videre.  En samlet næring må kreve at offentlige myndigheter på skatt og avgifter utsetter eller helst avskriver skatteinnkrevningen og gir helt fritak for arbeidsgiveravgift hvis de beholder ansatte i jobb.  Bestilte varer for sesongen må kanskje avbestilles og varene bør prises ned for å få inn noen kroner til å betale varer, lønn og strøm.

Hvis en da ville gjøre en god gjerning for de som har kunder og gjester, så vedtas det straks inntil videre at sentrum er fritt tilgjengelig for kunder og gjester med egen privatbil så lenge kunder og gjester ønsker uten parkeringsavgifter eller bøter av noen art. Trekk noen poser over skiltene og sett parkeringsvaktene til noe annet. De langt fleste vil benytte sin egen bil til det meste, også fordi de da unngår smitte på offentlig transportmidler.

Det må følges fra dag til dag og uke til uke hvordan utviklingen blir for næringen generelt og tiltakene må tilpasses de utfordringene som oppstår fremover. De fleste ønsker at vi har et variert næringsliv i byene og da må det inn effektive tiltak som gjør at de greier å overleve frem til unntakstilstanden er over. Det gjelder som aldri før nå å bruke sentrums næringsliv, fordi nå kan du redde mange foretak og mange arbeidsplasser.