Netthandel for butikkene i sentrum samlet på samme søkeord gir stor effekt

Vi ser for oss en sterkt øket Netthandel fremover og vi er sannsynligvis bare i startfasen for hvordan mange kunder vil bruke nettbrettet til å bestille og kjøpe på nettet av mange typer av ulike varesorter. Det betyr jo at den tradisjonelle butikkhandelen får redusert sin omsetning og inntjeningen blir dårligere og kan fort dette under forsvarlig drift. Spørsmålet som må stilles er om det er effektive tiltak som kan gjøres, eller det det slik at veien ligger åpen for stor nedlegging av dagens detaljhandel. Og sammen med det nedlegging av både kjøpesentra og livet i byens sentrum på dagtid.

Det sies fra Hovedorganisasjonen Virke at Netthandelen kan bli en faktor som kan skape en Apokalypse i varehandelen og det betyr at opptil flere må gjøre noen nye store grep for å kunne drive videre med butikkhandelen.Vi kan oppfordre så mye vi vil til folk om å bruke de lokale butikkene, men sannsynlig utvikling er at prosenten som benytter Netthandelen vil øke stort og særlig vil yngre mennesker bruke den ordningen. Når de virkelig store multinasjonale Netthandelsaktørene kommer på plass her i Norge, vil utviklingen akselere og da må det være på plass effektive mottiltak fra byens lokale butikker. Hoveparolen blir derfor «If you cant beet them, join them».

Spørsmålet er da, er det noe som vi bare skal akseptere at omsetningen forsvinner i byene eller finnes det ordninger som går an å innføre i hvert enkelt sentrum som en felles ordning hvor det både er butikkhandel, men også proff Netthandel slik kundene finner den på nettet. Hvem er bedre til å levere topp varer til distriktets kunder og hvem leverer beste tjenester til samme? Jo det er de lokale enhetene i sentrum som kjenner kundene, har beste kunnskap om hva de selger, har i stor grad kvalitet som merkevarer og kan gi gode råd til kundene, samt at de vet hva kundene ønsker seg. Det er faktisk et spørsmål om organisering og nå kan det legges ut lokal felles Netthandel til hvert enkelt sentrum som et Utstillingsvindu på de fleste bransjer. Navn og bransje på enheter i sentrum er lett å finne frem i på en inngangsportal og hver enkelt enhet ligger som klikkbare sider under det. En dummy legges ut i løpet av kort tid, slik at du ser hvordan den fungerer.

Da blir det slik at hver enkelt butikk eller salgsenhet har ansvaret for å legge inn og ta vekk bilder og tekst på sin side og fronter akkurat det selv ønsker å selge av varer og tjenester. Det blir lagt ut i et wordpress format og er enkelt å administrere. De butikkene som allerede har Netthandel i sentrum linker disse til samme sted. Ordningen vil da fungere som et felles Utstillingsvindu overfor et lokalmarked og det sies at varene kan hentes i butikken eller kan besørges hjemsendt senest dagen etterpå. Betaling legges inn via Vipps direkte til selger og butikken kan sjekke umiddelbart  om betaling foreligger. Søkeord til sidene vil legges inn som Bynavn og Netthandel.

Det  bør nok helst være en felles organisasjon, forening eller sentrumsselskap som står for organiseringen i hvert sentrum og de kan selvfølgelig bruke det som et middel for å hente inn medlemmer og aksjonærer til sine organisasjoner. Hvem av Norske sentrum ønsker å være med på en ny salgskanal som kundene sier de ønsker og er inne på stort sett hver dag hele året.? Det er rett og slett et spørsmål om å gjøre det enkelt for kundene for å finne det de søker og kjøpe direkte på lokal netthandelen, eller ta turen til sentrum for å kikke videre.

NSF/Lars Iver.

Utstillingsvinduet 2