Nettleie og Avgifter må settes sterkt ned, Strømpris på 3 kroner til vinteren?

 

 

Norsk Sntrumsfordel

Nå går det over alle grenser og Nettleie og Avgifter må settes sterkt ned. Strømpriser nærmere 3 kroner til vinteren?

 

Markedskreftene har alltid rett?

Markedskreftene kan være en hård herre og slik det nå ser ut med stadig dårligere kraftbalanse, mindre nyttbar nedbør enn normalt og flere nye utelandskabler som går for fullt, så blir det slik at prisen du må betale for strømmen utover høsten og vinteren kan bli ekstra høy. Med en strømpris på kanskje opp mot 1,50 pr. kw/t pluss nettleie og avgifter på toppen av det kan det bli en meget stor utgift både for foretak, gårdeiere og private boliger.  Eneste som kan redde situasjonen er mye nyttbar nedbør fremover høsten og tidlig vinter, før det fryser til is og legger seg snø. Hvis våre folkevalgte vil ta opp saken og gjøre noe med prisnivået på nettleie og avgifter på strøm i kalde Norge, så får de stor goodwill for det og stemmer til valget i stort omfang. Nå er det heldigvis sommer enda og en kan greie seg med et minimalt forbruk på varmetilførsel, men for næringslivet er det ikke bare å tilføre varme til lokalene som gjelder, men mye utstyr og maskiner som trekker mye strøm som må være på hele tiden og gir et stort forbruk hele året.

Priser på nærmere 3 kroner pr.kw/t til vinteren? Nettleie og avgifter må sterkt ned.

Prisene pr, kw/t er allerede nå oppe i 94 øre kw/t i Kristiansand regionen bare for strømmen og så kommer det nettleie og avgifter oppå det. Det varierer noe i landet i prissonene, men stort sett er det marginalt, utenom i Nord Norge. Neida, vi spør ikke om priser som det var i fjor, hvor det ble levert strøm under 10 ørekw/t, men det må være mulig å differensiere prisene for en vare produsert i Norge for det innenlandske marked, selv om det er tilbud og etterspørsel som bestemmer. Nettleia og avgiftene må sterkt ned, minst halveres og det styres av våre folkevalgte på tinget. Så får vi se hvem som bestemmer der etter valget.

Tørt vær, minkende magasinfyllinger, høye spotpriser, økende underskudd på kraftbalansen og økende priser på alle energiråvarer.

Årsaken er tørt vær i hele sommer som gir økende underskudd på kraftbalansen, høye spotpriser på grunn av etterspørselen, stadig økende brenselspriser/energiråvarer på både gass, kull, co2 og olje.  Nå har olja justert noe ned i dag og noen sier det vil fortsette ned fordi OPEC vil produsere mer olje inn i markedet, men olja er den råvaren som betyr lite for fastsettelse av strømpris. Det er nå vi skulle hatt minst tre store Kjernekraftverk i sving i Norge.

Eksport på kabler ut av landet, gir harmonisering av pris til tysk prisnivå.

Det som i tillegg øker prisene er at produsentene selger masse strøm ut av landet på kabler og det harmoniserer prisene med blant annet tyske priser. Det at noen glupinger i EU pålegger å beregne en dyr co2 avgift på produksjon av strøm i Norge helt uten co2, er helt ufattelig og viser en svært dårlig allianse med ACER på vedtak derifra.

Prognosene fremover for høsten gir ikke grunn til optimisme på prisnivåene.

Det er prognoser på normale temperaturer og normal levering av nyttbart vann til magasinene i 10 dagers prognosene nå og gir ikke akkurat noe tegn til produsentene om å sette ned prisene, snarere tvert imot. Det vil være mange produsenter på nyåret som kan gi store utbytter til sine eiere som i stor grad er stat, fylker og kommuner. Hvem av våre folkevalgte på tinget bryr seg om det?

Som nevnt øker alle energiråvarene stort for levering både i dette året og for vinteren og det ser ut til at denne vinteren blir det året du virkelig må se etter alternative brenselskilder, eller rett og slett stenge av deler av bygget eller leiligheten. De som har mulighet til det bør jo sikre seg nok ved til å fyre i ovner og mange hus har jo enda vedovn som hjelper veldig godt på varmen alle må ha. Og invester gjerne i nye store varmepumper som sparer mye strøm forhold til levert varme.

Et godt tilbud på levering av strøm med forvaltning til alle aktørene i alle norske sentrum.

NSF Kraftfond kan ikke gjøre noe med prisene på kraftbørsen og heller ikke stoppe eksporten av kraft til utlandet, men det vi kan og gjør er å tilby strøm med forvaltningsavtale hvor det er Statkraft Energi som forvalter fondet og kjøper og selger kraft med formål på fortjeneste for deg. Vi har bevist gjennom 23 år at mange gårdeiere, foretak av alle slag og alle ansatte i alle norske sentrum har spart kroner på å delta her i NSF Kraftfond.  Formålet er Spotpris eller bedre.

Gå inn på våre nettsider www.norsk-sentrumsfordel.no og klikk deg videre på fanen strøm, eller gå direkte inn på linken vedlagt for å delta og bestille. Det er ingen medlemsavgifter og du er kunde direkte av Fjordkraft som et av landets største selskap innen strøm, men avregnes av de prisene fondet oppnår med proff forvaltning.

Porsgrunn 11.08.2021

Lars Iver.

Norsk Sentrumsfordel.as

Norsk Sntrumsfordel

 

Spar på strøm