Porsgrunn er nominert som Norges mest attraktive by.

Jeg må få lov til å skryte litt av byen jeg hører til i og har drevet som sentrumsleder og jobbet med byutvikling og næringsutvikling i hele mitt voksne liv. Det er tre byer av 150 i Norge hvorav Porsgrunn er den ene som er nominert til en pris for Norges Mest attraktive by. Det er Kommunal og Moderniseringsdepartementet som deler ut prisen og i disse dager reiser juryen på besøk til de tre byene som er nominert for å se hvem de mener skal vinne.

Grunnlaget for å kunne vinne kom og kommer ikke av seg selv og allerede for flere siden var det sterke krefter av gårdeiere og kommunen som sammen satte seg noen målsettinger i et eget gårdeierprosjekt drevet frem av Porsgrunn Min By. Formålet var å ta tilbake initiativet og optimismen for byen og sentrum.

Vi hadde da kommet ned på et lavmål i forhold til Byutvikling og det var nærmere 50 tomme lokaler,byen var i ferd med å dø og et svært nedslitt sentrum på gater, veier, byrom, parker og plasser. En felles plan ble laget og vi var så heldige at det kom på det tidspunkt hvor det var mulig å få midler fra staten via såkalte Bypakker til renoveringer og nytt liv i sentrum på alle områder.

Siden den gangen har vi fornyet omtrent hele byen på mange områder og steder og det igjen har medført at næringslivet plutselig fant ut at jo, Porsgrunn sentrum er stedet å etablere seg. Utviklere og gårdeiere fant ut at det var tid for å enten reise nye bygg eller renovere og pusse opp det som de eide og plutselig var det byggekraner over hele byen og både næringsbygg og leiligheter ble bygget og bygges fortsatt.

Bildet viser Porsgrunn Mek.Verksted som nå skal omgjøres til bolig og næring. Det viktigste var kanskje at mange av aktørene sammen fant optimismen tilbake og trodde på at dette skal vi få til. Våre folkevalgte og kommunens administrasjon skal ha stor honnør for lyst og vilje til legge tilrette best mulig for ekstra god Byutvikling og har lykkes i stor grad med det meste. Du må rett og slett ta deg en tur til Porsgrunn og se selv på en by som kanskje nå utnevnes til Norges mest attraktive by om få dager. Det var det ingen som trodde for 10 år siden.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 11.09.2020

Lars Iver.