Reduksjon på 100 kroner på strømregninga i mnd, er feil innrettet og langt unna forventet.

 

 

Norsk Sntrumsfordel

www.norsk-sentrumsfordel.no

 

Reduksjon på ca. 100 kroner i mnd. på strømregninga, slik det nå ser ut til å bli til alle i Norge, kunne regjeringen spart seg. Etter å ha jobbet hele livet i næringslivet har jeg hevdet at Markedet med tilbud og etterspørsel som prissetter har alltid rett. I denne saken om salg her i Norge av en vare som strøm produsert på fornybar vannkraft, til forbruk her i Norge, er jeg i sterk tvil om berettigelsen av om markedskreftene skal trumfe alt annet slik vi nå opplever med harmonisering av strømprisbildet med Europa. Grunnene er flere, fordi deler av leverandørene her i Norge er Monopolister, det er blant annet vikarierende grunner med midler til norske kommuner med store utbytter som eiere og ikke minst at regimet vi har her i kalde Norge er svært ulikt hva som ligger til grunn for produksjon, oppvarming og forbruk i Europa generelt.

FEIL INNRETNING OG FEIL RESULTAT FRA STØRE OG VEDUM.

En slik ordning med reduksjon på ca. 100 kroner i mnd. på strømregninga likt fordelt på alle strømbrukere er helt feil innrettet og holder folk for narr. Forventningene var nå at den nye regjeringen skulle få på plass en ordning hvor strømprisene for private og næring ble justert kraftig nedover og så blir det en bløff på nesten ingenting.

SUBSIDIER SMURT UTOVER TIL ALLE GIR INGENTING TIL HVER.

Her har det kortsluttet i konsekvensanalyse, fordi når det smøres likt utover alle i landet, blir det «ingenting» til hver enkelt. Det er et nytt regime og ny modell som må på plass for å regne ut hva strøm skal koste i et land som har egen fornybar vannkraft uten co2 i store mengder tilgjengelig og som kan fornye og øke den produksjonen med minst 30 % med nye turbiner og nye kabler i Norge til norske forbrukere..

ER VÅRE FORNYBARE VANNRESURSER ET FELLES GODE VI ALLE SKAL NYTE GODT AV?

Spørsmålet er bare skal denne strømmen være et gode for landets innbyggere og næringsliv til en akseptabel og rimelig pris, eller skal vi for enhver pris benytte markedskreftene og harmonisere prisbildet i Europa alltid. Europa for øvrig har en helt annen modell for å produsere kraft og benytter i stor grad gass til oppvarming. Det betyr at vi ikke kan sammenligne «epler og plommer»

FORSLAGET ER Å GÅ TILBAKE TIL AT PRODUSENTENE SELGER OG FAKTURERER

Forslaget er å ta opp noe som har vært foreslått mange ganger før og det er å gå tilbake til at produsentene selv selger og fakturerer strøm direkte til kundene. I dagens digitale verden er det svært enkelt. Nettselskaper som for øvrig også er monopolister og Strømleverandører er i stor grad eid av produsentene i Norge, men bare delt opp i mange ulike selskaper men med samme eiere, slik at det å rydde opp i antallet som selger og fakturerer strøm og ta tilbake ansvaret er fornuftig.

PRODUSENTENE KAN SELGE ELKRAFT FOR 30 ØRE KWT MED OVERSKUDD.

Produsentene kan utmerket selge sin vannkraftproduserte strøm i Norge med gevinst for under 30 øre kwt inkl. avgifter og med distribusjon på kabler ut til hele landet også på 20 øre kwt. inkl. avgifter. Det betyr 50 øre inkl. alt som et pristak og nedsiden kan da være når det blir for mye vann i magasinene. Det som må prioriteres er å få skiftet produksjonsutstyr med nye turbiner og nye kabler, slik at det kan produseres og leveres vesentlig mer strøm fra samme anlegg som er der i dag. Det må også legges inn som et krav at når vannmagasinene er under medianverdiene, så skal det ikke selges strøm på eksport ut av landet. Elektrifisering av oljeplattformer gir svært liten miljøgevinst, men øker regningen til private husstander betydelig. Det blir nå et stort krav i folket om å få vår felles vannkraft i Norge til å tjene innbyggernes og næringslivets interesser og få satt en pris på levering av kraft i Norge som er rimelig og akseptabel.

Porsgrunn 11.11.2021

Lars Iver.