Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Er styringsmulighetene til stede?

Nå er jeg lei av handlingslammelsen og de vikarierende argumenter fra Regjeringen. Vårt Storting og derav vår Regjering har blitt valgt av det norske folk/det norske Storting på bestemte betingelser og med lovnader om en retning og valg av bestemte styringsstrukturer. Det mange nå sier er at «skuta Norge» ser ut til drive omkring i svært ruskete vær og økende vind uten styring og med et ulikt og uenig mannskap på broen som bare delvis er der for å lose skuta gjennom uværet. Er det kunnskap nok til å lede i en storm eller har de for mange stridigheter internt om kurs og fart, slik at det meste stopper opp av fremdrift? Hvor lenge skal det være mulig å legge skylda på tidligere regjeringer for misæren vi nå står midt oppe i? Bør det nå skrives ut et Nyvalg, som det da dessverre ikke er muligheter til med dagens parlamentariske ordning? Er det grunnlag for å fremme mistillit? Eller er det slik at norske folk har blitt kravstore og bortskjemte i verdens rikeste land?

Prisene øker drastisk og ingen ansvarlige reagerer med tiltak som monner.

Det er helt riktig at vesentlige renteøkning vil slå svært uheldig ut for mange med lån som de har tatt opp for å bygge eller kjøpe seg bolig, som de har betalt dyrt for i en priskarusell nå i mange år. Og det svir fryktelig når drivstoffet til bil er tredoblet i pris, matprisene øker drastisk og ikke minst en femdobling på vinteren med levering av strøm til husstander, næring og bedrifter. Hvor hovedårsak er at markedet er voldtatt med en villet fjerning av vesentlig regulerbar El. produksjon i EU og Tyskland og at vi her i landet harmoniserer prisnivået med EU nivået. Det går jo så det griner i bedriftene for tiden sies det, men det er jo i bestemte næringer i stor grad relatert til større børsnoterte foretak.

Å sette ned avgifter ser ut til å være et språk som ikke finnes i vokabularet.

Men argumentene om inflasjon ut ifra at prisene settes ned ved å ta vekk avgifter, er i beste fall en misforståelse og i verste fall «å kjøre Norge i grøfta» Ved å ta vekk eller redusere på mange av avgiftene henvist til de områdene jeg nevner, vil jo det ha som effekt å dempe inflasjonen. Hele poenget er da at vår nåværende regjering ser ikke ut til å vite hva det betyr å sette ned avgifter til et normalnivå og det begrepet finnes tydeligvis ikke i de kretser.  Vi snakker da om å få prisnivåene ned til et akseptabelt nivå og det gjøres enklest ved å ta vekk eller redusere avgiftene fra staten til oss som bor her og driver næringsvirksomheter her. Start med å pålegge Statkraft/Statnett å sette et pristak på Nordpool opptil 50 øre kwt inklusive alt på strøm levert i Norge, inntil nok ny regulerbar produksjon er klar og kan fases inn, til alle med norsk adresse, også til de som driver næringsvirksomhet og lag en egen prissone for utveksling utland på Nordpool og Nasdaq med markedspris.  Samtidig som eksporten stanses når vannmagasinene samlet går under Medianverdien. Og ta vekk mva, avgiften på bensin og diesel, inntil videre.

Store overskudd med store avgifter på eksport kunne gitt et prisnivå som var akseptabelt her i Norge.

Jeg snakker da ikke om de meget store inntektene til staten og avgiftene på eksport av olje, gass og strøm og overskuddet som fornuftig tilføres oljefondet og er svimlende summer i milliarder hver måned og som vi for inneværende år har tatt ut 2,9% av overskuddet og tilført statsbudsjettet. Nei det jeg snakker om er å selge de råvarene ut av landet til markedspris, men samtidig gi landets innbyggere og næringsliv fordeler av å bo her i Norge i form av et prisnivå som er akseptabelt. Brutto prisene til forbruker i Norge er nå ekstremt høye og vil bli enda høyere fremover, fordi det er plusset på avgifter med fra 50 til 70%. Jeg ser at det er varesortiment som matvarer og importerte varer i butikkene som influeres av bl a, verdenshandelen, kronekursen, krigen i Ukraina, trendene på valuta og børs og stor usikkerhet blant annet i USA samt at vi har ettervirkninger fra Koronatiden.

Betyr det mer for regjeringen å gi kommunene økte midler «til å rote bort»?

De vikarierende argumenter er at staten vil ha så høy pris som mulig for å kunne få delt ut mest mulig utbytte via Statkraft og Statnett til kommunene som de kan «rote bort på morsomme prosjekter» som bare noen få nyter godt av og er helt utenom lovpålagte oppgaver. Det er heller ikke en oppgave å få opp tullete investeringene til vindmøller og solkraft som trenger et vesentlig høyere prisnivå enn dagens regime på kraft, eid av og produsert her i Norge og en generell holdning til å tyne mest mulig skatt. Slutt med å gi tidligere regjeringer skylda for dagens misære, noe de delvis også har, men det er faktisk dagens regjering og storting som må finne løsningene og komme opp med langt bedre forslag enn til nå. I en privat bedrift ville hele ledelsen ikke tatt 3 mnd, ferie nå og overlatt foretaket til å drive for vær og vind. Innkall til en ekstra sesjon på tinget gjennom sommeren, dropp ferien og løs oppgavene som står i kø for landet.

Norge er snart eneste land som spør EU om å få lov til å sette ned avgiftene.

Vi ser alle at land etter land setter ned avgiftene uten å spørre hverken EU eller ACER, men her i Norge skal det tydeligvis kjøres til «strikken revner» og folk og næringsliv ikke greier å betale sine regninger. Forbruket må ned sier regjeringen, men hvis de tror at det store flertall setter på ekstra strøm i huset eller på arbeidsplassen for moro skyld, så tar du feil. Og spør de som driver i transportbransjen om de tror de kan få til et overskudd med dagens priser, så får du til svar at det er kritisk for næringen fremover, de driver med store minusresultater og må redusere på ansatte og antall enheter eller innstille og legge ned.

Det kommer et kommunevalg om 15 mnd, det blir protester så det holder.

Det kommer et kommunevalg om 15 måneder og du trenger ikke lure på hva folk flest vil gjøre da, ut ifra dagens situasjon og manglende handling. Det blir sannsynligvis et stort protestvalg lokalt overfor dagens regjeringspartnere, som du allerede kan lese ut av meningsmålingene som tikker inn fortløpende. Det blir spennende å se hvem som tar signalene nå og gjør noe med de, før folket tar affære og gjør opprør.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.