Regjeringen må nå forstå at det private næringsliv også må få refusjoner på strømmen

Regjeringen må nå våkne å få på plass refusjonsordninger for næringslivet og sette et pristak på 50 øre på Nordpool.
Det er helsvart og de ekstreme prisene på strøm bare fortsetter ser det ut til. Nå er det en viss refundering til private husstander med 80% av strømpris over 70 øre kwt, ekskl, avgifter og nettleie, regnet i forhold til en gjennomsnitt pris for områdene i Norge som gjelder frem til mars 2023, slik at når private ser på fakturaen så trekker netteier et beløp i fra på denne.
Også frivillige organisasjoner har fått en refusjonsordning som hjelper på driften videre. Det hjelper noe, men er ikke optimalt i forhold til å sette et pristak på Nordpool på 30 øre for strømmen og 20 øre for nettleien, inklusive alle avgifter. For alle med Norsk adresse uansett.
Og samtidig sette et krav om at all eksport skal stoppes når nivåene i samlede magasiner går under Medianverdien notert hver uke av NVE. Vi er under det nivået nå. Men det er skreket opp høyt mange ganger over at næringsdrivende tydeligvis ikke skal ha noen refusjon og skal betale hele fakturaen fullt ut. Det betyr at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom arbeidsplasser og private inntekter og strikken er nå strekt så langt at hvis dagens prisnivå fortsetter så kan foretak, bedrifter, firmaer, butikker bli lagt ned fortløpende.
Samtidig ser vi at vannmagasinene går mot sitt dårligste nivå på mange år og hvis våren blir kald og uten særlig med nedbør, så kan vi gå inn i sommeren med et prisnivå som er skremmende høyt.
Sjekk Strømfondet til www.norsk-sentrumsfordel.no
Eller klikk deg inn på linken under som er et spesialtilbud på forvaltning av strøm til alle Norske sentrums aktører, Både gårdeiere, foretak, bedrifter, butikker og også alle ansatte som jobber der med sine private boenheter kan melde seg inn ved å legge inn noen få opplysninger og Fjordkraft ordner resten. Fondet blir handlet time for time av Statkraft Energi og henter ut mulige fordeler på pris hele tiden. Vår målsetting er Spotpris eller bedre.
https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/
Norsk Sentrumsfordel as.
Lars Iver.NSF logo transparent