Regjeringen oppfatter ikke helt de dramatiske problemene for SMB bedriftene.

Regjeringen med Statsminister og Finansminister har akkurat avholdt en pressekonferanse søndag kveld 15 mars kl 19.00 og legger frem flere forslag for å avhjelpe de økonomiske problemene som oppstår med Corona tiltakene i befolkningen.

Det er positivt flere av tiltakene som delvis ble lansert i går og i dag, men for flere av forslagene blir det for lite og feil retning på ammunisjonen. Det legges opp til at de mindre bedriftene skal kunne få lån i ordinære banker og de større bedriftene kan utstede obligasjoner som er garantert av staten, for å holde skuta flytende videre.

Det er mulig at det kan være et middel for bedrifter med større økonomiske muskler, men for små og mellomstore er det å låne penger ikke noe de tør å gjøre, fordi de greier knapt å drive regningsvarende med ordinær drift og enda mindre nå med full stopp av kunder og gjester. Å låne penger for å holde døra åpen uten omsetning i flere måneder fremover er bare ikke aktuelt.

Derfor tror jeg at innen Handel, Service, Tjeneste og servering vil det straks bli en omfattende permittering og delvis stengte dører, fordi det er ikke driftsgrunnlag med kunder og gjester til å drive videre på nåværende grunnlag. Virke har i et av sine forslag full lønn til arbeidstagere i arbeidsgiverperioden. Der overgås vi av lille Danmark med en garantert lønn på 75% av ordinær lønn finansiert av staten inntil Coronasituasjonen er avklart. De vedtak som nå gjøres på å sikre inntekt til lønnstagere med endinger av dager som inntektssikringer inntrer er gode også i forhold til de frie yrkene og ekeltpersonsforetak. Partiene på Stortinget skal ha ros for å finne løsninger i det korte bildet på 20 dager, men løsninger på lang sikt henger i lufta foreløpig. Det sies jo at virustiltakene kan pågår i flere måneder og over sommeren.

Samtidig er det ikke løst gode tiltak for de som driver næring og da særlig innen SMB områdene. Kun utsatt skatter og avgifter i forslagene fra Regjeringen,som skal avhjelpe situasjonen i øyeblikket, men når de skal betales sammen med nye terminer på skatter og avgifter, betyr det et alt for stort økonomisk løft for veldig mange små bedrifter til at det er en fornuftig løsning. Det eneste som hjelper på problemet nå er frafall/ettergivelse av innbetaling av arbeidsgiveravgiften, mva og andre offentlige avgifter, frem til corona situasjonen er avklart og bedriftene igjen kan tjene penger og fungere overfor kunder og gjester. Alt annet er å «pisse i buksa ute en kald vinterdag» Det blir varmt og godt til å begynne med, men etterhvert angrer du veldig på at det skjedde.

Hvis vår regjering ønsker at det skal være et oppegående og variert næringsliv i våre byer også etter Corona situasjonen er avklart, så må det inn virkemidler og kroner som monner. Pengene er jo der i Norge, men det kan se ut til at her skal det spares mest mulig og ofre SMB bedriftene.