Sammen om Sentrum. Ny meget god rapport fra Kommunaldepartementet.

https://www.regjeringen.no/contentassets/85a9c75cb66f4fcb9f55136cbe437a5e/nibr_medium.pdf

En helt ny meget god rapport utarbeidet av By og Regionforskningsinstituttet. NBR/Oslo Met. etter bestilling av Kommunaldepartementet. Guri Mette Vestby-Marit Ekne Ruud og Ragnhild Skogheim har her gjort en fantastisk jobb i å vise frem hvilke utfordringer sentrum som felles arena til det meste står overfor og viser også bakgrunnene og årsakene til at partene offentlig og privat sektor i sentrum har ulike forhold å ivareta , har ulike kulturer på noen områder, har forskellige økonomiske muskler og arbeidsredskap og er allikevel dømt til å kunne samhandle videre for å få til målsettingene om et et nytt attraktivt felles sentrum for alle til alt. Det er gledelig at Kommunaldepartementet ønsker at våre sentrum i Norge skal fylle rollen i en ny atraktiv modell og legger tilrette for at fokus blir satt på vår felles arena som fyller en meget viktig funksjon på flere områder.

Det vises her med mange eksempler og beretninger fra 14 forskjellige kommuner hvordan de har jobbet og hvordan de tenker å jobbe sammen fremover for styrking av sentrum.  Eksemplet fra Rendalen med et BIDs prosjekt er slik jeg ser det en av de største om ikke den største muligheten til å få opp en ny dynamisk prosjektorganisering og ny plattform for større forpliktelse mellom aktørene. USA og UK har lenge jobbet med den modellen og har helt gått vekk fra det vi i dag fremdeles praktiserer i Norge med delvis ustrukturerte foreninger og sentrumsorganisasjoner/selskap med for små resurser tilført.  Utfordringen ligger i å få tilført nok styrke, vilje til forpliktelse,nytt grunnlag med endringsvillighet, samhandling mellom aktørene og tilstrekkelig kapital til en felles prosjektorganisasjon med partene kommunen,fylkeskommunen  gårdeiere og næringslivet generelt som kan få utført det den blir satt til å gjøre.

Det er en lang rapport og tiden akkurat nå er travel rett før Jul, men i romjula har du litt fri og kan sette deg ned og lese rapporten. Den gir veldig mye fornuft og har mange eksempler som de fleste sentrum kan nyte godt av å få omsatt til virkelighet.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.