Sentrums muligheter fremover i et Epokeskifte

Sentrums muligheter fremover i et Epokeskifte.

Her ligger en video på resultater og status for året 2019 for Porsgrunn sentrum:

Det er enkelte bysentrum som utmerker seg i retning av at de er kommet lengre i revitalisering og fornyelser enn andre. Når Kommunaldepartementet legger ut sin siste analyse over omsetningstall for 38 bysentrum i Norge, er det grunn til spørre om hvorfor og hva gjør disse som utmerker seg fremfor andre? Porsgrunn sentrum ligger på topp 10 av sentrumsbyene i Norge og det er ikke så verst det, men vi skal videre.

Vi går fremover inn i stor turbulens for de som driver næring eller er gårdeiere både i sentrum og på eksterne sentra, fordi samfunnet endrer seg radikalt og adferd i forhold til handel, service, tjenester og servering vil endre seg radikalt med Netthandel som største faktor.

Spørsmålet som da må stilles er hvordan skal grepene sammen fremover gjøres for å ikke bare beholde, men skape et nytt sentrum for enda flere fornøyde brukere.

Videoen vedlagt viser endel klipp fra året 2019 i Porsgrunn sentrum, som har kommet et stykke på vei i forhold til god revitalisering og har som målsetting å videreføre den meget gode trenden byens sentrum er inne i.

Grunnene til at Porsgrunn har lykkes siste 5 til 10 år er at sentrum har et fåtall store gård og grunneiere som samlet sett eier ca 75% av sentrum og har skjønt tidlig at her må de trå til og bygge, renovere og vitalisere sine eiendommer til morgendagens standard. Investorene og utbyggere som står bak er der så lenge rentenivået er på dagens lave nivå, fordi da lønner det seg å investere i eiendom. Det betyr blant annet at stort sett alle utleieobjekter er i dag utleid på første etasjer i sentrum. Våre folkevalgte og administrasjon i Porsgrunn Kommune har utmerket seg i positiv retning fordi de vektlegger stort å fornye sentrum, fortette der det er mulig og innfører Grønt skifte i sin planlegging. Diskusjonene er på tidsperspektivet hvor kommunen ser 20 år frem i tid og næringen har mer enn nok med ett år av gangen.Vi har svært mange kreative og dyktige kulturfolk som gjennom året rigger til opplevelser og arrangement stor sett hele tiden. Det finnes veldig mange Patrioter av Porsgrunn og de bruker sentrum til det meste.

Det som kanskje er viktigst er at vi fikk laget en Innbyplan for 6 år siden sammen med kommunen som legger føringer for hva vi ønsker for sentrum og hvordan vi kan nå de målene. Positivitet for fremgang og vekst i sentrum er helt avgjørende.

Det er noen som enda sier at sentrum er død, at den er tom for butikker og at det nesten ikke finnes aktiviteter eller opplevelse der lengre. Se på disse videoene og se selv at Porsgrunn sentrum lever,fornyer seg og vil leve videre.

https://youtu.be/_NpsFt9qc1A.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.