Sentrums omdømme og utvikling videre må være faktabasert.

Hønefoss- rnf-rapport-2018-sentrumsutvikling

Det er opptil flere bysentrum som diskuterer Byuvikling, Byfornyelser og Næringsutvikling basert nesten utelukkende på synsing og antagelser. Eller en justerer «terrenget etter kartet» og ikke som normalt justerer kartet etter terrenget. Det vil i endel tilfeller si at en bestiller rapporter hvor innholdet er forklart på forhand og kan gi et resultat som ikke er fornuftig, men bestilt i tråd med overordnede planer på feil faktagrunnlag.  Det er i stor grad basert på hva du selv mener er riktige grep basert på subjektive synspunkter av næringsdrivende, gårdeiere, offentlig administrasjon eller politikere. De bysentrum som nå gjør faktiske undersøkelser fra nøytrale proffe foretak, får noe helt konkret å legge på bordet og kan diskutere ut i fra reelle forhold og fakta.

Det fremkommer da i disse undersøkelsene noe som en visste var riktig, men også mye som var helt anderledes enn det som var den allmene oppfatningen. Det igjen gir sterke føringer for hvordan en utvikler sentrum videre på blant annet tilgjengelighet, parkering, leiligheter, infrastruktur, lekeplasser, byrom, handel, service, servering og likeså kultur og opplevelse. Hvem bruker hva og hvorfor og eventuelt hvorfor bruker de ikke sentrum. Hva savner folk i byen og hvilke prioriteringer ønsker de det blir satset på. Hvem og hvor mange sykler, går og tar kollektivtransport til og fra sentrum og hvor mange bruker egen privatbil. Vil folk bruke sentrumsgarasjer og betale en liten avgift eller vil de utelukkende ha gratis parkering

Les igjennom rapporten som Ringerrike Næringsforening har laget om Hønefoss sentrum og sett i gang en lignende fakta prosjekt i ditt sentrum.

NSF/Lars Iver.